Dopis synovi

pondělí 26. září 2016 18:35

syn Miloš Zeman

Milý Miloši,

asi si na mě nepamatuješ, ale já jsem Ti toho tolik v životě chtěl říci. Vím, že jsem Ti chyběl, když jsme se s maminkou rozešli. Tenkrát Ti byly pouhé dva roky. Ani v dalších letech jsem neměl žádnou možnost Tě oslovit, ovlivnit, zaujmout. Vyčítal jsem si to. Zemřel jsem, když Ti bylo třináct. Pláču na sebou i nad Tebou, bezbranným malým klukem, který vyrůstal bez otce. Miloši, chtěl jsem Tě naučit lásce k lidem.  Jsem rád, že jsi po mně zdědil dobrou paměť a schopnost zaujmout. Nikdy však toho nezneužívej vůči těm, kteří nejsou tak bystří, jako Ty. Studuj, co nejvíce to  jde, aby se z Tebe stal člověk moudrý a vážený.  Pokud k Tobě osud bude milosrdný a Ty dosáhneš vzdělání, buď vždy laskavý k lidem, kteří nejsou tak vzdělaní, jako Ty. Neurážej je a nikoho neponižuj.  Važ si svého mateřského jazyka a mluv vždy slušně. Šlechtic se pozná podle toho,  že nemluví jazykem sedláků,  a Ty nezapomeň nikdy na to, že jsi „Zeman“.  Pamatuj na to, že každý člověk, i ten nejchytřejší, se může někdy zmýlit.  Pokud se Ti to stane, omluv se jako muž. Dokaž, že jsi chlap a nevykrucuj se hloupými výmluvami.  Není nic odpornějšího, než život ve lži.  Važ si lidí přímých a čestných, i když jsou chudí,  a nepodlézej padouchům, byť by byli sebebohatší.  Obklop se lidmi moudrými a nezištnými, kteří Ti nebudou podlézat, tím  získáš úctu mnohých  a zacpeš ústa svých nepřátel.  Ať Tě v životě potká cokoliv,  važ si pravdy a nemysli si, že stokrát opakovaná lež se stane pravdou. Pokud se budeš držet těchto rad, pak můžeš být třeba prezidentem a bude to ku prospěchu všech. Neprahni však po moci více nežli po moudrosti. Člověk vzdělaný, laskavý, chápavý, slušný, skromný, takový si získá úctu moudrých. A takovým bych si přál, abys v životě byl, můj milovaný synáčku.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Tvůj táta

 

P.S. Kdysi jsem byl fascinován Tvojí maminkou a výsledkem jsi Ty. Pak jsem se k vám nezachoval zrovna jak gentleman. Pokud máš jednou napravit moje chyby, tak mě nejvíce potěší, pokud se tím gentlemanem staneš alespoň Ty, mé pokračování a moje naděje.

Vít Šlechta

Vít Šlechta

Vít Šlechta

Komentáře k současnému politickému a společenskému dění v ČR.

MUDr. Vít Šlechta, nar. V r. 1963 v Pardubicích. Praktický a protialkoholní lékař, promoval v r. 1988 na LF UP v Olomouci. Dlouholetý komunální politik a aktivista v občanských sdruženích, člen ODS. Usiluje o rehabilitaci politické angažovanosti jako občanské ctnosti. V podzimních volbách 2012 kandidoval do krajského zastupitelstva Libereckého kraje a v podzimních volbách 2013 kandidoval za ODS do parlamentu ČR

REPUTACE AUTORA:
10,52

Seznam rubrik

Tipy autora