Nepolitik, neprezident, Nezeman

úterý 23. srpen 2016 10:21

Zdroj-Wikipedie

          Nejvíce neologismů vzniká v politickém prostředí. Krásné nové slovo se objevila nedávno v článku Petra Koláře v časopisu TÝDEN: :  „Nezeman“.

          Většina komentátorů se shodne na tom, že příštím prezidentem by měl být Nezeman. To znamená člověk, který se chová slušně k druhým lidem, ke svým oponentům, ctí zákon a nepodléhá do očí bijící zahraniční korupci. Žel, první iniciativy na vyhledání takového prezidenta vygenerovaly  status  kandidáta s přívlastkem  nepolitik. Ať se jedná o Michala Horáčka, Igora Sládka nebo imaginárního kandidáta Kroměřížské výzvy. Výsledkem takové kampaně patrně bude, že se z daného kandidáta stane neprezident.

          Větší šanci mají kandidáti političtí, ke kterým se řadí Zdeněk Škromach, Jiří Pospíšil či Jaroslav Kubera. Zatím však nezískali podporu vlastních stran. Ač to připadá mnoha občanům nepatřičné, stranická podpora je při prezidentské kandidatuře rozhodující.

          Pokud někdo aspiruje na funkci prezidenta, měl by ve své kariéře zhodnotit především svoje zkušenosti politika. Jsou to právě politické strany, které vytvářejí základní platformu demokratické diskuse. Různá občanská fóra a iniciativy jsou pouze jejich doplňkem. Navíc – zkušenost politika je pro výkon funkce prezidenta nejpotřebnější.

          Osobně bych uvítal, kdyby proti sobě v prezidentské volbě stanula politická esa – současní či bývalí předsedové politických stran. Věřím, že minimálně jeden z nich by se dostal do druhého kola a mohl se tam stát Zemanovým pokořitelem. Nezeman již dnes žije mezi námi. Nehledejme jej však na naivních luzích občanských spolků a lokálních iniciativ. Hledejme jej v silných, státotvorných politických stranách. Je především jejich úkolem, aby silného prezidenta vygenerovaly a pak jej v prezidentských volbách podpořily a prosadily.

Vít Šlechta

Vít Šlechta

Vít Šlechta

Komentáře k současnému politickému a společenskému dění v ČR.

MUDr. Vít Šlechta, nar. V r. 1963 v Pardubicích. Praktický a protialkoholní lékař, promoval v r. 1988 na LF UP v Olomouci. Dlouholetý komunální politik a aktivista v občanských sdruženích, člen ODS. Usiluje o rehabilitaci politické angažovanosti jako občanské ctnosti. V podzimních volbách 2012 kandidoval do krajského zastupitelstva Libereckého kraje a v podzimních volbách 2013 kandidoval za ODS do parlamentu ČR

REPUTACE AUTORA:
10,52

Seznam rubrik

Tipy autora