Dvě evropské chyby Německa

úterý 12. leden 2016 20:47

Angela Merkel

          Německo má vynikající Willkommenskultur a to jej ctí. Jako neformální lídr Evropské unie však zadělalo na problémy sobě i jiným. První chybou bylo vědomé porušení  Dublinských dohod, podle kterých  uprchlík má povinnost požádat o azyl v první zemi Unie, do které vkročil. Ignorování této dohody  by nebyl tak velký problém, kdyby vzápětí Německo nezačalo požadovat po ostatních zemích EU “přerozdělení” uprchlíků. Na jedno porušení dohod tak navazovalo druhé porušení principů Schengenu, tentokrát vynucované.

          Druhá chyba Německa na sebe nedala dlouho čekat a souvisí s tou první. Jako by Německo chtělo být “lepší”, vyslovila Angela Merkelová “pozvání”, které bylo impulsem  pro další příliv běženců do Evropy. Ať už to německá kancléřka myslela jakkoliv, její dobra vůle nemohla být špatně nepochopena a nezneužita. Uprchlíci jejím pozváním dostali  zdání “legitimity” i v oblastech, které jsou v rozporu se zákony Evropské unie. Vznikl dojem, že uprchlík je “suverén” a řadový občan EU je pouze jeho služebníkem. Bude trvat dlouho, než se tento pokřivený dojem o německé pohostinnosti napraví.

          Pokud na Silvestra roku 2015 došlo v Evropě k několika stovkám kriminálních činů ze strany přijímaných uprchlíků, nelze říci, že by se jednalo o něco neočekávaného. Jedná se pouze o zákonité pokračování německé chyby, kdy uprchlíkům byl dán “bianco šek” na jejich šťastný život  v Evropě bez podmínek a bez hranic.

          Inspirativní je postřeh z přistěhovalecké politiky Austrálie. Tato země udílí ročně statisíce povolení k pobytu, ale nesmí ji nikdo podvádět. Kdo přijde nelegálně, má do Austrálie doživotně vstup zakázán. My jsme v Evropě dovolili, že nás může  snadno každý podvést a ještě to svede na naši povinnost být humánní. A my jej poslechneme, protože se bojíme být obviněni z nelidskosti.

          Přišel čas, aby Evropa vytvořila svůj “Ellis Island” , místo podobné tomu, přes které přicházeli imigranti do USA (1892 – 1954). Na tomto místě byl každý podroben 31 otázkám a nebylo výjimkou, že do země nebyl vpuštěn. Dnes je již imigrace do USA řízena přes konzuláty. Evropská situace však volá po tom, aby nějaké zdržení před vstupem do Evropské unie pro imigranty existovalo. Mnozí z nich totiž nemají ujasněnou motivaci začlenit se do evropské společnosti. Evropa nemá zapotřebí, aby se na její území přenesl nesmyslný boj mezí šíity a sunity, Evropa nemá zapotřebí, aby na její území vstupovali lidé, kteří se nechtějí učit evropské jazyky a kteří nechtějí dodržovat evropské zákony. Natož aby k nám vstupovali lidé, kteří nám chtějí vnucovat své nedemokratické pojetí života.

          Německo udělalo dvě chyby. Třetí chybu, která by znehodnotila jeho vysoký standart Willkommenskultur,  již udělat nesmí. Požadavek nulové tolerance vůči porušování evropských zákonů ze strany uprchlíků je pro Evropu sebezáchovnou nutností. Bude ctí českých politiků, pokud v tomto Německu budou dobrými rádci a důslednými oponenty.

Vít Šlechta

Vít Šlechta

Vít Šlechta

Komentáře k současnému politickému a společenskému dění v ČR.

MUDr. Vít Šlechta, nar. V r. 1963 v Pardubicích. Praktický a protialkoholní lékař, promoval v r. 1988 na LF UP v Olomouci. Dlouholetý komunální politik a aktivista v občanských sdruženích, člen ODS. Usiluje o rehabilitaci politické angažovanosti jako občanské ctnosti. V podzimních volbách 2012 kandidoval do krajského zastupitelstva Libereckého kraje a v podzimních volbách 2013 kandidoval za ODS do parlamentu ČR

REPUTACE AUTORA:
10,52

Seznam rubrik

Tipy autora