Pravdoláskaři (Politická pedagogika – lekce devátá)

neděle 25. leden 2015 20:46

Václav Havel

        „Věřím, že pravda a láska  zvítězí nad lží a nenávistí“. Toto heslo Václava Havla vtisklo morální  étos  sametové revoluci. Žel, v citátu samém je již obsažen protimluv (contradictio in adiecto) se všemi důsledky pro praktickou politiku.

            Podle Talmudu, když Hospodin tvořil svět, přemýšlel, zda-li jej založí na „Pravdě“ nebo na „Lásce“. Zjistil, že kdyby světu vládla „Pravda“, musel by okamžitě zaniknout, protože důsledky lidského chybování by neumožnily jeho pokračování. Proto svět založil na „Lásce“, díky které svět trvá.

            Za „Pravdoláskaře“  byli u nás po roce 1989  postupně označováni kromě Havla samého jeho příznivci Kocáb, Karásek, Mejstřík, Bursík, Bakala, Schwarzenberg a další. Někteří slovo „Pravdoláskař“ používají s uznáním, jiní s despektem. Faktem   je, že po Sametové revoluci nebyla zrušena komunistická strana, drtivá  většina pachatelů komunistických zločinů nebyla potrestána, estébáci  dodnes  úspěšně podnikají.  Na druhé straně: Političtí vězňové se u nás dožili skromného společenského uznání, ostatním se nežije špatně. Díky demokracii a svobodě podnikání se nám všem žije  čím dál  lépe. Mnoho pravdy však v tom hledat nemůžeme.  

            Čtvrt století po pádu komunismu musíme tedy opravit Havlovo heslo následovně:
„Láska a zbožná lež zvítězila nad pravdou a nenávistí“.  Tato zbožná lež (pia fraus) nám pomáhá milovat naši zemi se všemi chybami, korupcí, problémy i každodenní nespravedlností.  Havlovo heslo dnes můžeme chápat spíše jako nadsázku. On sám se jím neřídil. Pragmaticky spolupracoval s Čalfou i Junkem, dával „Lásce“ přednost před „Pravdou“.  Jinak to ani nešlo. To platí i pro všechny jeho následovníky. Nezlobte se na ně, že pragmatismus často nadřadí nad principy absolutní  „Pravdy“.  „Pravda“ a “Láska“ současně mohou vládnout jen v nebi. Tady na zemi si musíme vystačit jenom s půlkou Havlova  krásného hesla. Ale i s tím se nám, po pravdě řečeno, v Čechách žije pohodově a dobře.

 Politický autismus (Politická pedagogika  -  lekce osmá) – 12.12.2014

Princip sociální trojčlennosti (Politická pedagogika  -  lekce sedmá) – 1.6.2014

Čtvrtstrany a polostrany  (Politická pedagogika  - lekce šestá)  - 23.5.2014

Sociální modlitba  (  Politická pedagogika  - lekce pátá) – 9.5.2014

Politický parazitismus  ( Politická pedagogika  - lekce čtvrtá) – 2.5.2014

Jsem politik. Kdo je víc? Politická pedagogika (lekce třetí) – 18. 3.2014

Politika znamená uplácení  (Politická pedagogika  - lekce druhá) – 24.2.2014

Politická pedagogika (Úvod - lekce první) – 14.2.2014

Vít Šlechta

Vít Šlechta

Vít Šlechta

Komentáře k současnému politickému a společenskému dění v ČR.

MUDr. Vít Šlechta, nar. V r. 1963 v Pardubicích. Praktický a protialkoholní lékař, promoval v r. 1988 na LF UP v Olomouci. Dlouholetý komunální politik a aktivista v občanských sdruženích, člen ODS. Usiluje o rehabilitaci politické angažovanosti jako občanské ctnosti. V podzimních volbách 2012 kandidoval do krajského zastupitelstva Libereckého kraje a v podzimních volbách 2013 kandidoval za ODS do parlamentu ČR

REPUTACE AUTORA:
10,52

Seznam rubrik

Tipy autora