Jsem muslim a mám vás rád (Fiktivní vyznání evropského muslima)

úterý 13. leden 2015 17:12

ilustrační foto

Jsem muslim a žiji v Evropě rád. Zamiloval jsem si zdejší lidi, jejich pracovitost, humor  a toleranci.  Mohu chodit do své mešity, mohu se modlit, mohu studovat, pracovat  a nikdo mi v tom nebrání.  Mohu vychovávat své děti k islámu a nikdo mi kvůli tomu nevyhrožuje.

 

       V Evropě jsem pochopil věci, které jsem dříve neznal. Jakýsi Descartes u vás kdysi řekl „Myslím, tedy jsem“ a od té doby si Evropané váží každého člověka, který něco dobrého nebo zajímavého vymyslí. Jeden váš filosof Kant kdysi prohlásil něco o morálním imperativu a od té doby si v Evropě každý uvědomuje, že pokud chce změnit svět k lepšímu, musí začít především u sebe. Váš Voltaire kdysi řekl, že s ostatními nesouhlasí, ale že udělá všechno pro to, aby  to navzdory jeho nesouhlasu mohli svobodně říkat dál.  Nikoho u vás k ničemu nenutíte. Ani největší zločince nestřílíte, ale poskytujete jim doživotní snesitelné podmínky.  Váš sociální systém funguje, není založen na nějaké almužně. Vaši chudí se mají většinou lépe, než naši bohatí v islámských zemích.

 

      Pochopil jsem, že ateisté, křesťané, židé i  buddhisté  mají v Evropě  jednu společnou vlast, která se nám muslimům jako země zaslíbená  ve  své bezměrné  svobodě a důvěře  otevřela. Nechci vás zklamat. Vím, že mezi muslimy je mnoho nevzdělanců, deprivantů a nešťastných lidí, kteří svoji ubohost nahrazují špatně pochopeným náboženstvím. Omlouvám se za ně. Nechci, aby svoje nešťastné postoje  přenášeli k Vám do Evropy. Budu se snažit mezi svými bratry muslimy šířit osvícenectví rozumu a tolerance. Budu se snažit, aby svoji muslimskou misii nahradili pokorným sebepoznáváním a sebereflexí. Pak i z nich budou muslimové, kteří si budou moci s hrdostí  říkat „evropští“.  Děkuji Vám za to, že se muslimové mohli  stát součástí vaší bohaté a krásné společnosti a omlouvám se vám za všechny muslimy, kteří to nechápou a vaši Evropu ohrožují. Hluboce se za ně stydím. Společně s vámi chci udělat všechno pro to, abyste mě jako muslima mohli považovat za rovnocenného občana, který miluje a brání svoji vlast – Evropu s jejími vzácnými hodnotami.

 

       Poznámka: Tento dopis je fiktivní. Nejsem muslim, ale s několika muslimy jsem v životě jednal a udělali na mě dobrý dojem. Tento dopis jsem napsat z toho důvodu, aby se případní zájemci z řad muslimů dozvěděli, jak uvažujeme my a  jak se oni empaticky mohou k našemu civilizačnímu okruhu připojit. Pokud tuto empatii muslimové masově neprojeví , zahubí  nás to všechny – Evropu především -  a s Evropou všechny  vymoženosti, které muslimové tak rádi u nás využívají.

Vít Šlechta

Vít Šlechta

Vít Šlechta

Komentáře k současnému politickému a společenskému dění v ČR.

MUDr. Vít Šlechta, nar. V r. 1963 v Pardubicích. Praktický a protialkoholní lékař, promoval v r. 1988 na LF UP v Olomouci. Dlouholetý komunální politik a aktivista v občanských sdruženích, člen ODS. Usiluje o rehabilitaci politické angažovanosti jako občanské ctnosti. V podzimních volbách 2012 kandidoval do krajského zastupitelstva Libereckého kraje a v podzimních volbách 2013 kandidoval za ODS do parlamentu ČR

REPUTACE AUTORA:
10,52

Seznam rubrik

Tipy autora