Principy hejtmana Půty

úterý 9. prosinec 2014 11:03

Martin Půta

       Martin Půta je čestný člověk. Čestný člověk ví, že když si objedná zakázku, tak ji musí zaplatit. Čestný člověk ví, že dělníci musejí dostat mzdu a že materiál musí někdo nakoupit a uhradit. 

       Žijeme však v době, kdy neplatit za vykonanou práci se stalo normálním a naopak: zaplatit někomu včas za vykonanou práci  se stává podezřelým.

       Kostel sv. Máří Magdalény v Liberci byl dlouho považován za nejohroženější kulturní památku. Ani církev neměla peníze na její obnovu. Díky Evropským dotacím se památku podařilo zachránit. Sídlo v ní mají získat převážně neziskové organizace, rovněž duchovní prostor zde má zůstat zachován.

       Pokud si zhotovitel díla musel vzít úvěr a stále čekal na slíbené peníze, nikoho nemůže překvapit, že se stal netrpělivým.  Nervozita narůstá každým dnem, kdy splácíte úroky z úvěru a slíbené dotace stále nepřicházejí. V takových situacích se mohou zrodit „šílené nápady“. Mohly se zrodit i myšlenky na korupci. Pokud v hejtmanu Půtovi zůstal čestný člověk, mohl tomuto stavu zabránit jedině tím, že z pozice předsedy Regionální rady ROP Severovýchod dal pokyn vykonanou práci uhradit.

       V naší společnosti jsme citliví na jakékoliv příkoří vůči sociálně slabým. Nikoho nenapadne, že v daleko nevýhodnější situaci se ocitne firma, která vykoná objednanou práci a není schopna za to dělníkům zaplatit slíbené mzdy. Tomu se dá předejít jedině včasným plněním závazků a jejich úhradou.

       Důkazy údajného korupčního jednání hejtmana Půty jsou postaveny na vodě. Paradoxní je, že mezi podezřelými se ve stejné kauze ocitl i paranoidně protikorupční zastupitel Korytář.

      Nedovolme, aby trestní orgány, které nemají zodpovědnost za fungování projektů, vnášely svoje fantazie do našeho každodenního života. Mohlo by se pak stát, že za každý vydařený projekt bude sedět nějaký politik ve vězení. Až budou všichni politici obvinění a zavření, začnou naše města chátrat a  naše země se přestane rozvíjet. To ale samozřejmě nikomu neprospěje.

Vít Šlechta

Vít Šlechta

Vít Šlechta

Komentáře k současnému politickému a společenskému dění v ČR.

MUDr. Vít Šlechta, nar. V r. 1963 v Pardubicích. Praktický a protialkoholní lékař, promoval v r. 1988 na LF UP v Olomouci. Dlouholetý komunální politik a aktivista v občanských sdruženích, člen ODS. Usiluje o rehabilitaci politické angažovanosti jako občanské ctnosti. V podzimních volbách 2012 kandidoval do krajského zastupitelstva Libereckého kraje a v podzimních volbách 2013 kandidoval za ODS do parlamentu ČR

REPUTACE AUTORA:
10,52

Seznam rubrik

Tipy autora