Okamurův hřích

sobota 22. listopad 2014 20:29

Okamura

Hříchem Tomio Okamury není fakt, že nesouhlasí se sociální podporou tzv. sociálních parazitů. Tvrdí, že sociální programy příjemcům dávek škodí, místo aby jim pomáhaly. Nejvíce se obouvá do podpory matek, které údajně „berou děti jako výdělečný byznys“.

     Hříchem Tomio Okamury je fakt, že chudým matkám děti nepřeje, zatímco sám, ač bohatý, se do plnění této povinnosti nehrne. Ač je mu přes 40 let, má zatím jenom jednoho syna. Proč nevyužívá svého práva a nezplodí další potomky, kterým poskytne náležité vychování v duchu svých ideálů?

 

     Potkal jsem ženu, která vychovávala dvě děti. Pak jednou neměla peníze na antikoncepci a narodilo se jí třetí dítě. Za další rok opět neměla peníze na antikoncepci a narodilo se jí čtvrté dítě. Ta žena a její rodina měly neustále sociální problémy, ale tvrdím, že z hlediska přežití naší civilizace se ona chová zodpovědněji, než Okamura.

 

     Podle řeckého ideálu autarkie jsou lidé v každé civilizaci na sobě vzájemně závislí. Pravidla autarkního soužití narušuje nejenom ten, kdo nepracuje, ale i ten, kdo se nechce rozmnožovat, byť může. Bez reprodukce totiž není možné pokračování společnosti a zajištění péče o staré. A k tomu rozmnožování patří samozřejmě i výchova a hmotné zajištění potomka, které jsou časově náročné a zatraceně drahé.

 

     Tomio Okamura rád kritizuje naše slabší spoluobčany až na hranici pohrdání jejich lidstvím. Sám by si však měl zamést před svým prahem a rozhodnout se, zda-li chce žít nadále životem nezodpovědného playboye, nebo bohatého a zodpovědného otce rodiny. Možná by pod tíží rodičovských povinností pochopil, že ty nejhloupější a nejchudší matky by zasloužily daleko větší podporu, než jakou jim dnes společnost poskytuje.

 

 

Zdroje: Blog Timio Okamury ze dne 6.5.2014: „Sociální programy ožebračují chudé a vychovávají z lidí lenochy, podvodníky a parazity.“

 

Miroslav Plzák: „Gordické uzly rovnoprávného párového dorozumívání“

– kapitola o autarkii. MLADÁ FRONTA, Praha 1986

Vít Šlechta

Vít Šlechta

Vít Šlechta

Komentáře k současnému politickému a společenskému dění v ČR.

MUDr. Vít Šlechta, nar. V r. 1963 v Pardubicích. Praktický a protialkoholní lékař, promoval v r. 1988 na LF UP v Olomouci. Dlouholetý komunální politik a aktivista v občanských sdruženích, člen ODS. Usiluje o rehabilitaci politické angažovanosti jako občanské ctnosti. V podzimních volbách 2012 kandidoval do krajského zastupitelstva Libereckého kraje a v podzimních volbách 2013 kandidoval za ODS do parlamentu ČR

REPUTACE AUTORA:
10,52

Seznam rubrik

Tipy autora