Objev magistra Malloty

pondělí 15. září 2014 10:41

Jiří Voves

  Historik je jaké lékař. Určí diagnosu doby a jeho závěr je doporučením do budoucna. V současné době probíhá mezi našimi historiky zdánlivě nenápadný boj o minulost. Výrazně to dokumentuje poslední diskusní příspěvek Petra Malloty „Protikomunistická odbojová organizace Praha – Žatec. Spekulace, fakta a role Jiřího Vovsa“ vydaného ve sborníku securitas imperii 24 (01/2014).

     Zatímco historici Jiří Plachý a Ivo Pejčoch na základě zcela nepřesných důkazů a povrchních úsudků dovozují, že protikoministická organizace „Praha - Žatec“ byla údajně vyprovokovaná StB prostřednictvím válečného veterána Jiřího Vovsa, Petr Mallota v trpělivé argumentaci dokazuje, že tomu tak být nemohlo. Jiří Voves se choval po celou dobu před zatčením i po zatčení konzistentně a když v roce 1959 předčasně zemřel v komunistickém žaláři, zemřel jako nepřítel komunismu.

 

 

     Podstatný rozdíl v interpretaci má své psychologické důsledky. Pokud by největší plánovaný protikomunistický puč skupiny „Praha – Žatec“ byl provokací komunistických tajných služeb, znamenalo by to, že jeho aktéři nebyli cílevědomí hrdinové, ale ubohé oběti. Z dochovaných materiálů, které Petr Mallota cituje, vyplývá, že skupina „Praha – Žatec“ byla prozrazena zcela náhodou při rozkrývání odbojové skupiny kolem profesora Karla Nigrína. Nebylo dříve ani později prokázáno, že by kterýkoliv z členů skupiny „Praha – Žatec“ byl provokatérem a spolupracovníkem StB.

 

 

     Otázkou zůstává, proč tolik českých historiků má potřebu dokazovat, že ozbrojeného protikomunistického puče by naši občané nebyli schopni sami od sebe. Proč na základě tak nedbale posbíranýách důkazů okamžitě vytvoří teorii o komunistické provokaci? Nejedná se o nějakou formu katathymního myšlení, které známe z psychiatrie, a díky kterému dotyční hodnotí skutečnost nekriticky pod vlivem vlastních emocí a neuvědomovaných komplexů?

 

 

Jiří Voves byl skutečným hrdinou. Narodil se v r. 1910 v Ledčicích na Mělnicku, v roce 1930 odešel do Francie, posléze do Maroka, od r. 1944 bojoval v řadách československé zahraniční armády. Po válce od r. 1946 podnikal jako restauratér v Žatci. V jeho restauraci se konaly schůzky odbojové skupiny a zde byl také 7.3.1949 zatčen. Zemřel po desetiletém věznění 13.7.1959 v lágru Vojna na Příbramsku.

 

 

    Stereotyp, kdy hrdinům přisuzujeme pouze titul „obětí“ nebo potencionálního  „zrádce" je značně rozšířen v naší historiografii a proniká i mezi mezi úřednictvo Ministerstva obrany ČR. Při prokazování odboje a odporu ve smyslu zákona č. 262/2011 Sb. si nejeden účastník odnesl potvrzení, že byl pouhou   „obětí“ nebo  „zločincem" . Dnešní zodpovědní úředníci se dopouštějí stejných myšlenkových stereotypů jako mnozí historici. Navzdory tomu, že tímto můžeme diagnostikovat český národní komplex, osobnosti jako Jiří Voves dokazují, že skuteční hrdinové se u nás rodí a naším úkolem pouze zůstává, abychom se jich spravedlivě zastali.

 

(Historik Mgr. Petr Mallota působí od roku 2008 v Ústavu pro studium totaliltních režimů.)

 

 

 

 

 

Vít Šlechta

Vít Šlechta

Vít Šlechta

Komentáře k současnému politickému a společenskému dění v ČR.

MUDr. Vít Šlechta, nar. V r. 1963 v Pardubicích. Praktický a protialkoholní lékař, promoval v r. 1988 na LF UP v Olomouci. Dlouholetý komunální politik a aktivista v občanských sdruženích, člen ODS. Usiluje o rehabilitaci politické angažovanosti jako občanské ctnosti. V podzimních volbách 2012 kandidoval do krajského zastupitelstva Libereckého kraje a v podzimních volbách 2013 kandidoval za ODS do parlamentu ČR

REPUTACE AUTORA:
10,52

Seznam rubrik

Tipy autora