Bratři Wonkové

čtvrtek 4. září 2014 19:07

Když jsem našim dětem oznámil, že nás navštíví pan Wonka, mysleli si, nejdříve, že to bude Willy Wonka z filmu „Karlík a továrna na čokoládu“. Musel jsem jim vysvětlit, že to je pan Jiří Wonka z Vrchlabí, kterého komunisté věznili, stejně jako jeho bratra Pavla, který to komunistické vězení nepřežil a ve věku 35 let tam zemřel. Bylo to nedaleko od nás - v Hradci Králové.

Jiří Wonka vystupuje velice skromně. Teprve při pozornějším rozhovoru jsem pochopil, že nestojí o publicitu, ale vždy mu šlo o spravedlnost a pravdivý život. Možná z toho důvodu žije „v mediálním stínu“ svého mladšího bratra. Ale ve stejné době, kdy byl vězněný Pavel, strávil rok ve vazbě i Jiří Wonka. Jejich „zločinem“ bylo to, že se rozhodli v komunistickém Československu svobodně kandidovat do tehdejšího parlamentu. Dne 25.5.1987 byli oba bratři pravomocně odsouzeni za „nepřátelství k socialistickému státnímu a společenskému zřízení.“

 

V roce 1990 byli oba bratři rehabilitováni ve všech bodech obžaloby. Lidé, kteří se podíleli na jejich odsouzení, však nebyli nikdy přivedeni k odpovědnosti. Soudkyně, která je odsoudila, dodnes soudí. Zodpovědní pracovníci, kteří nesli zodpovědnost za smrt Pavla Wonky nebyli postaveni před soud. Tisícistránkový soudní spis Pavla Wonky se ztratil při povodních v roce 2002. (Teprve po opakovaných stížnostech Jiřího Wonky se soudní spis znovu objevil v tomto roce. ) Manželka Pavla Wonky neměla nárok na finanční odškodnění, protože v té době byli rozvedení – nevydržela to neustálé šikanování ze strany StB. Matka Pavla Wonky nedostala žádné odškodnění za smrt svého syna, protože na matky se odškodnění nevztahovalo.

 

Jiří Wonka působí dojmem spokojeného důchodce, který je šťastný, že se dožil pádu komunismu a je schopen ocenit prožívanou svobodu. Jeho štěstí však kalí nové mediální šílenství, které se kolem jeho bratra rozpoutalo. Režisérka Libuše Rudinská natočila film, kde se snaží dokazovat, jak kontroverzní osobou prý Pavel Wonka byl. Najdou se prý dnes i takoví estébáci, kteří jsou ochotni odpřisáhnout, že s nimi Pavel Wonka spolupracoval. Na přístupu Libuše Rudinské je překvapující způsob, jakým upozaďuje osobu nejdůležitější, samotného bratra Jiřího Wonku, který to všechno s Pavelem prožíval, včetně vazby a kriminálu.

 

Bojím se, abychom se nedočkali premiéry filmu o Pavlu Wonkovi, který deformuje jeho odkaz a jeho skutečné hrdinství. Nejde o to, že by byl nezpochybnitelnou modlou. Jeho kvality však nesmí zpochybňovat lidé s pochybnou pověstí – estébáci a jejich spolupracovníci.

 

 

Vít Šlechta

Vít Šlechta

Vít Šlechta

Komentáře k současnému politickému a společenskému dění v ČR.

MUDr. Vít Šlechta, nar. V r. 1963 v Pardubicích. Praktický a protialkoholní lékař, promoval v r. 1988 na LF UP v Olomouci. Dlouholetý komunální politik a aktivista v občanských sdruženích, člen ODS. Usiluje o rehabilitaci politické angažovanosti jako občanské ctnosti. V podzimních volbách 2012 kandidoval do krajského zastupitelstva Libereckého kraje a v podzimních volbách 2013 kandidoval za ODS do parlamentu ČR

REPUTACE AUTORA:
10,52

Seznam rubrik

Tipy autora