Spor o odkaz Pavla Wonky

úterý 2. září 2014 21:24

Jsem v pravidelném spojení s Jiřím Wonkou, bratrem Pavla Wonky, zavražděného komunisty. Většina lidí neví, že oba bratři, starší Jiří i mladší Pavel, strávili  rok ve vazbě za to, že se odvážili svobodně kandidovat do Sněmovny lidu a Sněmovny národů  mimo kandidátku Národní fronty.

Nedávno mě navštívil Jiří  Wonka,silně znepokojený ze setkání s paní Libuší Rudinskou, která o jeho bratrovi točila film. Vadilo mu, že paní Rudinskou zajímají více rozhovory s bývalými spolupracovníky komunistického režimu, kteří Wonku nenáviděli tenkrát a nenávidí jej dodnes. Od Jiřího Wonky si zapůjčila jenom část materiálů, které následně nevrátila a přestala s ním komunikovat. Recenze Marty Švagrové v Lidových novinách dne 25.7.2014 mě přesvědčila o tom, že  jeho obavy byly oprávněné.  Marta Švagrová svůj článek nazvala "Zavírat oči před pravdou je zhoubné".  Pod záminkou pravdy  se však může skrývat motivace shánět bulvární a  „zajímavé“ informace, které vůbec nemusí být pravdivé.  Je typické,že členové StB mají dodnes krásné rodiny a jejich projev je  přesvědčivý. Naproti tomu manželství Pavla Wonky se rozpadlo, protože manželka nevydržela politický nátlak, kterému byl vystaven. Pokud však chce dnes   někdo udělat z Pavla Wonky spolupracovníka s StB, nejedná se o "objektivní fakta", ale o vítězství komunistické propagandy čtvrt století po pádu komunismu.

 

 (Reakce na článek Marty Švagrové z LN 25.7.2014: "Zavírat oči před pravdou je zhoubné")

 lustrace Pavla Wonky

Vít Šlechta

Vít Šlechta

Vít Šlechta

Komentáře k současnému politickému a společenskému dění v ČR.

MUDr. Vít Šlechta, nar. V r. 1963 v Pardubicích. Praktický a protialkoholní lékař, promoval v r. 1988 na LF UP v Olomouci. Dlouholetý komunální politik a aktivista v občanských sdruženích, člen ODS. Usiluje o rehabilitaci politické angažovanosti jako občanské ctnosti. V podzimních volbách 2012 kandidoval do krajského zastupitelstva Libereckého kraje a v podzimních volbách 2013 kandidoval za ODS do parlamentu ČR

REPUTACE AUTORA:
10,52

Seznam rubrik

Tipy autora