Princip sociální trojčlennosti (Politická pedagogika – lekce sedmá)

neděle 1. červen 2014 03:40

          Ať se nám to líbí nebo ne, v moderní společnosti existují tři oblasti lidských činností, které by se neměly spojovat. Diskrétní oddělení těchto tří oblastí nás chrání před korupcí, totalitou a anarchií.

 

             Již před sto lety středoevropský myslitel Rudolf Steiner rozvedl ideály Velké francouzské revoluce do teorie o sociální trojčlennosti. Podle něho heslo „SVOBODA – ROVNOST – BRATRSTVÍ“ obsahuje protichůdné požadavky a nelze je uplatnit ve všech oblastech společnosti současně.

            SVOBODA se musí uplatňovat v kultuře, umění, vědě, školství, národnosti  a náboženství (resp. atheismu).

            ROVNOST před zákonem se uplatňuje v politické a trestněprávní rovině, v oblasti, kde rozhodují demokratické principy a soudy.

            BRATRSTVÍ je možno uplatňovat v ekonomických vztazích, kdy jednotlivé složky společnosti vzájemně spolupracují, aby dosáhly společné výroby a konzumace hmotných statků.

            Ty tam jsou doby, kdy jeden člověk zastával  zároveň funkci duchovního, politika, hospodáře a soudce. Dnes jsme citliví na to, aby vliv jednotlivých oblastí neovládla jedna zájmová skupina, o jednom člověku ani nemluvě. A tak cílem podnikatele je vydělávat, ale pokud má příliš blízko k politikům, podezíráme jej z korupce. Úkolem novinářů je podávat nezávislé informace, ale jakmile se stanou politiky, ztratí punc nezávislosti, přestanou být novináři. Úkolem politiků je vytvářet a schvalovat zákony, ale sami nesmějí mít z těchto schválených zákonů ekonomický prospěch.

            V současné době jsme svědky bezprecedentního splynutí velkopodnikatele, mediálního magnáta a ministra financí v jedné osobě. Andrej Babiš tak svými aktivitami proniká oblast ekonomiky, žurnalistiky a politiky zároveň. Fakt, že občané  tento stav mlčky akceptují a dokonce jej schvalují, svědčí o politické nevyzrálosti naší společnosti. Andrej Babiš sám se tváří bezelstně a skutečně má dar představovat nám své vize s dětskou nevinností.  Možná si to skutečně neuvědomuje, ale jeho narušení sociální trojčlennosti ohrožuje charakter naší demokracie. Hnutí ANO,  které vybudoval a kterému  vtiskl charakter zaměstnaneckého věrnostního programu, vytváří nepatřičný obraz o fungování politické strany. Patrně si však éru Andreje Babiše budeme muset prožít se vším všudy, abychom pochopili, jak má princip sociální trojčlennosti v demokratické společnosti fungovat. 


 Graf sociální trojčlennosti podle Ratmíra Zoubka

Vít Šlechta

Vít Šlechta

Vít Šlechta

Komentáře k současnému politickému a společenskému dění v ČR.

MUDr. Vít Šlechta, nar. V r. 1963 v Pardubicích. Praktický a protialkoholní lékař, promoval v r. 1988 na LF UP v Olomouci. Dlouholetý komunální politik a aktivista v občanských sdruženích, člen ODS. Usiluje o rehabilitaci politické angažovanosti jako občanské ctnosti. V podzimních volbách 2012 kandidoval do krajského zastupitelstva Libereckého kraje a v podzimních volbách 2013 kandidoval za ODS do parlamentu ČR

REPUTACE AUTORA:
10,52

Seznam rubrik

Tipy autora