Sociální modlitba - Politická pedagogika (lekce pátá)

pátek 9. květen 2014 14:02

„Dávky naše sociální dej nám dnes.  Jsme vděčni za každoměsíční důchod. Děkujeme za sociální podporu, které se nám dostává.“  Takto nějak by zněla slova „sociální modlitby“, kdyby ji chtěl někdo vyjádřit.

       Prožívá člověk při přejímání složenky se sociální dávkou vděčnost, radost, uspokojení? Nebo mívá častěji jiné pocity? Může se dostavit i pocit naštvanosti?

 

       Pan Pochop z Dolních Štěpanic se urazil, když  od Nového roku 2014 dostal přidáno ke svému důchodu „jen“ 48 korun. Vzhledem k tomu, že průměrně bylo  důchodcům přidáno 45 korun, činí to při počtu 2,5 miliónu starobních důchodců 112,5 mil. Kč měsíčně, čili 1,35 mld. ročně. Nová vláda slíbila důchodcům přidat od příštího roku 200,-Kč měsíčně, což představuje ročně  částku 6 miliard Kč navíc. To by nebylo špatné, kdyby průběžný důchodový systém v sobě tyto finance měl. Realita je však taková, že  státní rozpočet ČR v roce 2011 doplácel na důchody  částkou 29,3 mld. Kč, v roce 2012 již  39,5 mld. Kč a v roce 2013 dokonce  částkou 49,4 mld. Kč. Pokud by v uplynulých letech měl být státní důchodový systém vyrovnaný, dostávali by důchodci v roce 2011 důchod o 976,-Kč nižší, v roce 2012 o 1.316,-Kč nižší a v roce 2013 o 1.646,-Kč nižší!

 

       Po internetu putuje spousta nesmyslných prezentací, které se nám snaží namluvit, že dnešní důchodci si na své důchody vydělali a že mají právo i na úroky z těchto důchodů. Jedná se však o intelektuální pomýlení. Dnešní důchodový systém založil v 19. století německý kancléř Bismarck jako systém průběžný. Tento systém přestává fungovat ve všech vyspělých společnostech, v nichž se lidé dožívají požehnaného věku, tedy i u nás. Pokud lidé mají ve zvyku mluvit o „spravedlivých důchodech“, většinou tím myslí důchody vyšší. Spravedlnost je však něco jiného. Kdyby dnešní pensisté pobírali důchody spravedlivě podle Bismarcka, dostávali by důchody asi o 15% nižší. O spravedlnosti můžeme hovořit ve III. a II. pilíři důchodové reformy. Ten druhý pilíř chce však současná vláda zrušit. Zbude nám tedy především ten nestabilní průběžný pilíř, na který v příštím roce musí vláda sehnat v rozpočtu  minimálně 55 miliard Kč navíc.

 

       Člověk, který dokáže být vděčný za to co má, je šťastnější. Spokojenost dosahovaná neustálým navyšováním požadavků, je zhoubná. Stejně tak zhoubná je hloupá naštvanost lidí, kteří vyjadřují nespokojenost se systémem, za jehož fungování by měli být vděční. Na důchodech se totiž v tomto roce u nás nikomu neubíralo, na rozdíl od jiných evropských zemích, které již pocítily, co znamená krize s nutným „krocením“ mandatorních výdajů. V Čechách nežije mnoho věřících lidí. Kdyby se však naučili „sociální modlitbu“, rozhodně by byli šťastnější a především moudřejší.

Vít Šlechta

Vít Šlechta

Vít Šlechta

Komentáře k současnému politickému a společenskému dění v ČR.

MUDr. Vít Šlechta, nar. V r. 1963 v Pardubicích. Praktický a protialkoholní lékař, promoval v r. 1988 na LF UP v Olomouci. Dlouholetý komunální politik a aktivista v občanských sdruženích, člen ODS. Usiluje o rehabilitaci politické angažovanosti jako občanské ctnosti. V podzimních volbách 2012 kandidoval do krajského zastupitelstva Libereckého kraje a v podzimních volbách 2013 kandidoval za ODS do parlamentu ČR

REPUTACE AUTORA:
10,52

Seznam rubrik

Tipy autora