Politický parazitismus Politická pedagogika (lekce čtvrtá)

pátek 2. květen 2014 10:34

Ivo Tichý

Tomio Okamura jest politickým parazitem v tom nejzřetelnějším slova smyslu. Nebuduje totiž politickou stranu, ale zneužívá  zákona o politických stranách ke svému obohacení. Uzavřená skupinka devíti poslanců „Úsvitu“ nepřijímá další členy, nebuduje stranické buňky, nekultivuje vnitrostranický dialog.  Státní příspěvky, určené politickým stranám, si každý měsíc nechává po statisících přeposílat na vlastní účet. 

 

       Tomio Okamura ve svém  politickém  boji zdůrazňuje ochranu  před sociálními parazity. Tak zní i jeho poslední  heslo před volbami do Evropského parlamentu : „ Na prvním místě musí být slušní občané, ne parazitující menšiny. Souhlasíte? Přidejte se.  Toto však není politické téma. Záměrně nepředstírá  žádnou otázku ekonomickou ani veřejnoprávní. Útočí na ty nejprimitivnější pudy nejprimitivnějších občanů, kteří v jeho hesle okamžitě zavětří sdílenou nenávist vůči Romům. Ale Okamura ani problémy Romů nechce řešit!  Okamura Romy potřebuje k tomu, aby udržel pozornost publika. Kdyby Romy neměl, zjistili by jeho voliči, že nedokáže  spravovat veřejné finance, že nedokáže  vést slušnou zahraniční politiku, že nedokáže řešit aktuální potřeby zdravotnictví, školství, bezpečnosti ani kultury. Kdyby Okamura neměl Romy, musel by si najít  náhradní téma, kterým by zaplevelil sdělovací prostředky a zajistil si tak svoji trapnou politickou existenci.

 

       Úsvit přímé demokracie jest parazitující menšinou v našem ústavním systému. Ve volbách do evropského parlamentu, kdy je v celé republice jeden volební obvod, ještě snadno bude předstírat  politický boj. Skutečná pravda se však ukáže na podzim, kdy budou volby komunální. Uvidíme, kolik kandidátek „Úsvitu“ vznikne v jednotlivých obcích a kolik peněz na komunální kampaň  dostanou od svého Okamury. Tady mu už slova o zkorumpovaných politicích a parazitující menšině nevystačí. Tam se již ukáže v plné nahotě, co jest každodenní politická práce, o které mluvil Masaryk,  a co jest  politický analfabetismus, který praktikuje Okamura pro své stejně založené příznivce. 

Vít Šlechta

Vít Šlechta

Vít Šlechta

Komentáře k současnému politickému a společenskému dění v ČR.

MUDr. Vít Šlechta, nar. V r. 1963 v Pardubicích. Praktický a protialkoholní lékař, promoval v r. 1988 na LF UP v Olomouci. Dlouholetý komunální politik a aktivista v občanských sdruženích, člen ODS. Usiluje o rehabilitaci politické angažovanosti jako občanské ctnosti. V podzimních volbách 2012 kandidoval do krajského zastupitelstva Libereckého kraje a v podzimních volbách 2013 kandidoval za ODS do parlamentu ČR

REPUTACE AUTORA:
10,52

Seznam rubrik

Tipy autora