Jsem politik. Kdo je víc? Politická pedagogika (lekce třetí)

úterý 18. březen 2014 14:24

Ivo Tichý

Lidské konání se podle publicistky Hannah Arendtové dělí do tří odlišných kategorií:

1.)  Vynucená rutinní činnost je takové konání, které potřebujeme k udržení našeho života.

2.)   Kreativní činnost je typická pro umělce a řemeslníky, kteří vytvářejí předměty a umělecká díla.

3.)   Jednání je nejvyšší formou lidského konání, při kterém člověk spolurozhoduje a nese spoluodpovědnost za veřejné dění.

        Zajímavé je, že většina lidí ocení zajišťování životních potřeb a kreativní činnost (první a druhou kategorii). Oceňujeme dělníky a rolníky v jejich námaze, oceňujeme umělecké celebrity za jejich tvorbu krásna. Vůči konání, které Arendtová klade nejvýše, jsme však rozpačití. Ano, zodpovědnost za veřejné dění mají politici! Díky demokracii je možno roli politika kdykoliv zpochybnit, ale nikoliv nahradit. Politická jednání jsou nutná k tomu, aby moderní společnost mohla vyrábět, distribuovat a konzumovat hmotné i duchovní hodnoty.  

        Je to schopnost politického jednání, které činí rozdíl mezi chaotickou a organizovanou společností. Politik musí zohledňovat okolnosti, které dělník ani umělec řešit nemusí.

        Profesor Robert Alan Dahl rozlišuje  dvě kategorie lidí: „Homo politicus“, který se účastní politického dění a „homo civicus“, který žije soukromým životem. Bylo typické pro období komunismu, že přežívání v soukromí zvolila většina národa jako životní strategii. Je zhoubné, pokud v tomto životním stylu většina národa pokračuje i v období demokracie. Nadávání na politiky s dovětkem, že politici chleba neupečou, patří k primitivní formě odreagování.

        Upozorňoval na to již Sokrates, že k nejčastějším omylům schopných řemeslníků a umělců patří mínění o tom, že když rozumí svému oboru, tak jako by pak rozuměli všemu ( včetně politiky). Tím, že si to Sokrates nemyslel (totiž, nemyslel si, že rozumí všemu)  se zařadil k nejmoudřejším lidem starověku.

        Dnešní moudrost se projevuje respektem vůči lidem jiných oborů. Podle Hannah Arendové se moudrost projevuje i úctou vůči politikům – lidem, kteří v hierarchii lidského konání stojí nejvýše.

 

Vít Šlechta

Vít Šlechta

Vít Šlechta

Komentáře k současnému politickému a společenskému dění v ČR.

MUDr. Vít Šlechta, nar. V r. 1963 v Pardubicích. Praktický a protialkoholní lékař, promoval v r. 1988 na LF UP v Olomouci. Dlouholetý komunální politik a aktivista v občanských sdruženích, člen ODS. Usiluje o rehabilitaci politické angažovanosti jako občanské ctnosti. V podzimních volbách 2012 kandidoval do krajského zastupitelstva Libereckého kraje a v podzimních volbách 2013 kandidoval za ODS do parlamentu ČR

REPUTACE AUTORA:
10,52

Seznam rubrik

Tipy autora