Politická pedagogika (lekce první)

pátek 14. únor 2014 11:36

Ivo Tichý

Politické dění v naší zemi svádí k tomu, aby jej každý komentoval. Menší množství občanů vykazuje snahu mu porozumět a ještě menší se do něj zapojuje. V politických  komentářích  se pravidelně opakuje řada nepravdivých tvrzení. K nejčastějším patří přesvědčení, že 1.) politika je svinstvo 2.) všichni politici kradou 3.) bez politiků by nám bylo líp 4.) politici to dělají složitě a nekompetentně, při tom by stačil selský rozum 5.) politici nás stojí moc peněz

    O tom, jak ve skutečnosti politická společnost funguje, se vás budou snažit přesvědčit následující lekce politické pedagogiky:

1.)  Úkolem politiky je řešit spravování obce (v  užším slova smyslu) a spravování státních a mezinárodních institucí (v  širším slova smyslu).

Na obecní úrovni se komunální politici musejí zabývat spravováním obce a v tomto je nikdo nenahradí. Na úrovni parlamentní a vládní musí řešit problémy řádově složitější a rovněž zde je jejich role v našem ústavním systému nenahraditelná.

 

2.)  Politici musí rozhodovat o veřejných rozpočtech a veřejných zakázkách. Tím mají bezprostředně blízko k přesunům velkých peněz. Rozhodují o větších objemech financí než většina smrtelníků. To svádí ke zneužití a skutečně občas některý z politiků neodolá a na úkor veřejných rozpočtu se obohatí. To se děje i ve společnostech, které vykazují vysokou míru kontroly. Navzdory tomu je většina politiků poctivých, ale musí řešit nevděčná témata. Navíc jsou politici podle zákona trestně odpovědni za chyby, které vždy nemuseli vždy  předpokládat.

 

3.)   Fakt, že politici musí řešit problémy, které nemají jednoduchá řešení, neznamená, že by nám bez politiků a bez politiky bylo lépe. Problémy by zůstaly, pouze by je nikdo neřešil, popřípadě by se řešily necivilizovaně.

 

4.)  Většina občanů, kteří vstupují do politiky,  nemá žádné politické znalosti ani zkušenosti. Z toho může vyplývat prvotní naivita při řešení problémů. Teprve v průběhu výkonu mandátu se seznamují s platnými zákony a jejich úskalím. Výsledkem je, že politik sám si uvědomuje, co všechno nemůže. Prostý občan to však nepochopí a politika obviňuje z pomalosti nebo špatného řešení problému.

 

 

5.)  Výkon politické samosprávy má nepominutelné náklady. Nelze jej činit zadarmo, byť většina občanů má představu, že politici by měli dělat výkon svého mandátu z pouhé radosti  a na druhé straně by měli za výkon politické funkce ručit celým svým majetkem.

 

 

Shrnutí: Demokratická společnost se neobejde bez politiků od komunální po ministerskou úroveň. Tito politici plní společenskou objednávku od všech občanů. Při výkonu  svého mandátu jsou politicky, někdy i trestně-právně odpovědni. Za výkon svého mandátu si zaslouží odměnu a současně uznání, čest a zvláštní ochranu, která souvisí s obtížností vykonávaného mandátu.

Vít Šlechta

Vít Šlechta

Vít Šlechta

Komentáře k současnému politickému a společenskému dění v ČR.

MUDr. Vít Šlechta, nar. V r. 1963 v Pardubicích. Praktický a protialkoholní lékař, promoval v r. 1988 na LF UP v Olomouci. Dlouholetý komunální politik a aktivista v občanských sdruženích, člen ODS. Usiluje o rehabilitaci politické angažovanosti jako občanské ctnosti. V podzimních volbách 2012 kandidoval do krajského zastupitelstva Libereckého kraje a v podzimních volbách 2013 kandidoval za ODS do parlamentu ČR

REPUTACE AUTORA:
10,52

Seznam rubrik

Tipy autora