Moravským nacistům

neděle 2. únor 2014 04:54

Ivo Tichý

Jak je možné, že nacistům se vedlo vždycky tak dobře na Moravě?

             První česká nacistická strana se jmenovala Národně socialistická českádělnická a rolnická strana (NSČDRS), jinak také zvaná Strana zeleného hákového kříže. Založil ji  bývalý komunista Mikuláš František Mlčoch. Desetiletý pobyt v Sovětském svazu však z něj udělal bytostného antikomunistu. V roce 1939 založil stranu NSČDRS, která postupně získala kolem 2000 členů v okresech  Kroměříž, Přerov, Prostějov, Olomouc, Valašské Meziříčí, Vsetín, Zlín, Moravská Ostrava, Vyškov. Pobočky měla i Brně a v Praze.  NSČDRS zdůrazňovala, že „heslem dnešního období je socialismus“.  Obracela se na dělníky a rolníky a jejími členy se stala řada bývalých komunistů pod příslibem získání zaměstnání a větších sociálních jistot. Program NSČDRS byla založen na antidemokratismu, antisemitismu a antikomunismu. Sám Mlčoch prohlásil, že se „nesmiřitelně staví proti židovství, marxismu, demokracii a jejím apoštolům, Masarykovi a Benešovi, kteří jsou duchovními otci mravního zhroucení českého národa…“.  Heslem strany bylo „Krev – jazyk – půda“. Mezi sebou se zdravili zdviženou pravicí a provoláním „Českému rodu zdar“, německé občany zdravili tehdy  obvyklým „Heil Hitler“.

            V letech 1941 – 1943 vyvíjela činnost  Národně socialistická garda slovanských aktivistů v rámci Velkoněmecké říše (NSGSAVŘ), kterou  založil poštovní úředník František  Löffler. Vyvíjela činnost v v Jihlavě, Jemnici,  Dačicích  a 80 členů měla v Praze. I když strana během své existence nevypracovala žádný ucelený program, uchylovala se k patolízalskému kolaborantství.  Její vůdce Löffler  prohlásil, že strana hlásá  “program Vůdce a říšského kancléře Adolfa Hitlera českému lidu v řeči české“.

            Třetí nacistickou stranou byla Moravská  národně socialistická strana (MNSS) , kterou založil v roce 1941  Eduard Pitlík.  V Brně a v Tišnově měla celkem 240 členů. Za své nepřátele strana prohlásila  „ Židy, bílé Židy, zhýralou buržoasii, bývalé stranické bossy, byrokracii, plutokracii, určité blábolící církevní kruhy, senilní blbce a kverulanty“.  Považovala se za moravskou kopii německé NSDAP, přičemž usilovala o autonomii  Moravy v rámci Velkoněmecké říše,  ve svých materiálech mluvila o „moravském národě“ a „nacionálně socialistické Moravě“.

            Od II. světové války neuplynulo  ani 70 let a moravské nacionalisty zde máme zpět.

Jejich předák Tomio Okamura založil v roce 2013  hnutí Úsvit přímé demokracie, který kromě neustálého zdůrazňování permanentních referend prakticky nemá žádný stranický program. Ve svém návrhu nové ústavy však předkládá myšlenky známé z nacistických provolání minulosti. Doslova se zde uvádí: „Nespokojenost občanů dramaticky roste. Demokracie přestává naplňovat své základní cíle a stává se zklamáním. - Politická scéna je prohnilá. Avšak politikové všech stran mohou být spokojeni. Hrají divadlo, které jim přináší jen výhody.“

Následuje  návrh ústavy, který fakticky oslabuje vliv politických stran a místo nich přikládá větší sílu referendům a občanským komisím. Poslanec již nemá vykonávat  svůj mandát jenom  podle svého svědomí, ale i podle vůle většiny svých voličů. V dalších prohlášeních hnutí je zdůrazňována „podpora národního cítění, podpora snižování daní, podpora podnikání, omezení byrokracie ,  integrace menšin a omezení systému sociálních dávek“. V poslednímakcentu se skrývá snaha rozpoutat nepřátelské nálady frustrovaných obyvatel proti Romům.

 Paradoxní je, že zatímco na celostátní úrovni hnutí propaguje maximum demokracie, uvnitř vlastního hnutí  veškerá moc je soustředěna do  rukou vůdce Tomio Okamury a pěti  členů výboru.

Moravští nacisté mají na co navazovat. Boj proti zavedeným demokratickým institucím a  boj proti národnostním menšinám zde má silnou tradici. Krásná vlastenecká hesla lákají naivní občany, kterým imponuje  Okamurův vůdcovský styl a energická přesvědčivost. Stačí však trochu rozumu a historických zkušeností, aby se jeho  konstrukce rozplynula jako mýdlová bublina.

 

(Údaje o moravských nacistických stranách jsou čerpány převážně z knihy: “Český fašismus” od Milana Nakonečného, kterému za sepsání tohoto uceleného historického  díla vyjadřuji upřímný obdiv. Vydalo nakladatelství Vodnář v roce 2006).

Vít Šlechta

Vít Šlechta

Vít Šlechta

Komentáře k současnému politickému a společenskému dění v ČR.

MUDr. Vít Šlechta, nar. V r. 1963 v Pardubicích. Praktický a protialkoholní lékař, promoval v r. 1988 na LF UP v Olomouci. Dlouholetý komunální politik a aktivista v občanských sdruženích, člen ODS. Usiluje o rehabilitaci politické angažovanosti jako občanské ctnosti. V podzimních volbách 2012 kandidoval do krajského zastupitelstva Libereckého kraje a v podzimních volbách 2013 kandidoval za ODS do parlamentu ČR

REPUTACE AUTORA:
10,52

Seznam rubrik

Tipy autora