Našim nacistům

čtvrtek 23. leden 2014 19:37

Ivo Tichý

  Němečtí nacisté byli krutí a zlí. Čeští nacisté byli směšní a trapní. Jsou dodnes. Němečtí nacisté vraždili Židy a kradli jejich majetek. Čeští nacisté pouze kradli – pokud k tomu dostali příležitost.

      NSDAP v překladu znamená Nacionálně- socialistická dělnická strana Německa. Tento název nikoho nenechá na pochybách, že se jednalo o stranu socialistickou, tedy levicovou. Kromě toho, že se chtěla starat o dělníky a zajistit všem práci, byla pro ni již od roku 1935 typická nenávist k Židům. Podle ideologie NSDAP byli totiž Židé odpovědni za úpadek Německa. Důsledky jsou známy dodnes: šest milonů vyvražděných Židů, půl milionů vyvražeděných Romů, tisíce zavražděných homosexuálů a duševně nemocných.

 

 

      „Českou NSDAP založil v roce 1939 čalouník Alois Havránek. Jmenovala se Česká národně socialistická strana dělnická. Podle jejího zakladatele se jednola o „jediné hnutí, které chce otevřeně, rychle a rozhodně mluvit a jednat jménem a v zájmu všeho skutečně pracujícího českého lidu, jako hnutí, které těžce nese odkládání a brzdění sociálně hospodářských činů, potřebných k zvýšení životní úrovně pracujících vrstev a národa“. Němci však s touto stranou nebyli spokojeni. Její členové se zmohli pouze na několik článků v kolaborantském tisku a ve svém programu nevyjadřovali žádný antisemitismus. Ten naopak vyjadřovaly takové organizace, jakými byly Vlajka, Árijská stráž, Árijská fronta a Protižidovská liga. Jejich členové se neštítili udávat Židy a podílet se na kradení jejich majetku.

 

      Dnešním dědicem nacionálního odkazu se stal Tomio Okamura, předák hnutí Úsvit přímé demokracie. S využitím jednoduché interpretace naší historie se snaží svým voličům podsouvat, že za současný ekonomický úpadek jsou spoluzodpovědní čeští Romové. Obviňuje je ze zneužívání českého sociálního systému, což pardoxně imponuje především nezaměstnaným a sociálně slabým „naštvaným“ občanům. Místo aby přispíval k sociálnímu smíru, hlásá teorie o „státu pro Romy“. Jeho znalosti historie jsou natolik chabé, že ani nechápe význam slova antisemitismus. Kdyby jej znal, pochopil by, jak velice se jeho slovník podobá ideologii Třetí říše.

 

Se vším zlem, který s sebou démon nacionalismu přináší.

Vít Šlechta

Vít Šlechta

Vít Šlechta

Komentáře k současnému politickému a společenskému dění v ČR.

MUDr. Vít Šlechta, nar. V r. 1963 v Pardubicích. Praktický a protialkoholní lékař, promoval v r. 1988 na LF UP v Olomouci. Dlouholetý komunální politik a aktivista v občanských sdruženích, člen ODS. Usiluje o rehabilitaci politické angažovanosti jako občanské ctnosti. V podzimních volbách 2012 kandidoval do krajského zastupitelstva Libereckého kraje a v podzimních volbách 2013 kandidoval za ODS do parlamentu ČR

REPUTACE AUTORA:
10,52

Seznam rubrik

Tipy autora