Českým fašistům

pátek 17. leden 2014 01:40

Ivo Tichý

Čeští fašisté (korporativisté)  byli vždy vlastenci, kteří měli rádi silná hesla i silná řešení. První republika se utápěla v   politických i hospodářských problémech a lidé byli  znechuceni pomalostí demokracie. Vadilo jim „politikaření“ a korupce politických stran. Místo nedokonalé demokracie hledali spásu v korporativismu.

           První skupinky československých fašistů ( italsky: fasci = svazek, skupina)  vznikaly v Praze již v roce 1921. V roce 1926 byla založena Národní obec fašistická (NOF) , jejímž vůdcem se v roce 1927 stal oblíbený legionář   Radola Gajda. Fašistickou hymnou se stala píseň „Hej Slované“ a jejich heslem: „Blaho vlasti – zákon nejvyšší“. Politický systém neuznávali, neboť podle nich zavinil oslabení státní moci. Součástí jejich programu byla sociální péče o dělníky, včetně jejich zaopatření ve stáří. Místo „žvanivé demokracie“ nabízeli odpovědnou autoritu. Místo „protichůdných, úpadkových, zbytečných politických stran“ se chtěli opírat o „stavy“. Na jedné straně se vymezovali proti socialismu a komunismu, na druhé straně proti liberální demokracii. Sám generál Gajda v roce 1938 prohlásil:  „Demokracie, která krade, musí být odstraněna silou, náporem zdolána bez výhrad, jestliže má být odvrácena infekce humanismu, pacifismu a demoralizace.“  

           S nástupem II. světové války nabývá český fašismus tragikomických prvků. Začali se zdravit „staročeským pozdravem“ – zdviženou pravicí s dlaní obrácenou ke zdravenému.

           Odmítli vstoupit do Národního souručenství (jediné české politické organizace v protektorátu),  po vzoru gestapa chtěli vytvořit „čestapo“.  Brzy však zjistili, že Němci je nepovažovali za rovnoprávné partnery a pohrdali jimi (využívali pouze služeb jednotlivých konfidentů). Paradoxně řada českých fašistických funkcionářů a kolaborantů  zemřela v koncentračních táborech: Jan Soldán v Osvětimi,  Dr. Ing. Zdeněk Zástěra v Dachau.

            Generál Radola Gajda s německou okupací nesouhlasil, protože podle něj Němci myšlenku fašismu zostudili a za války pomáhal protiněmeckému odboji. Po válce byl však odsouzen ke dvou letům vězení za propagaci fašismu a antisemitismu. Krátce po propuštění z vězení zemřel.

            Čeští fašisté měli vždy nedůvěru k demokratickému liberalismu. Chtěli společnost „zlepšit“. Místo slabé demokracie nabízeli silný fašistický stát, který vede silný vůdce. Bojovali proti politické korupci, ale řada z jejich představitelů se nechala zkorumpovat. Fašistické skupiny se často organizovaly na úrovni pivních spolků. Projevy u piva se také vyčerpávala většina jejich hrdinských prohlášení. Propagovali  „národní jednotu“, ale celá historie českého fašismu byla historií vzájemného  odvolávání, vylučování a vzniku nových spolků.

            Podobné to je i dnes: čeští korporativisté  Babiš a Okamura jako silní vůdci  svých hnutí permanentně zpochybňují  systém politických stran.  Politickou korupci nahrazují tím, že jsou „přímo u zdroje“. Je jen otázkou  času, kdy po okouzlení jejich novostí ztratí čeští voliči trpělivost a pochopí, že se jimi nechali napálit.

 

Čerpáno z knihy „Český fašismus“ od Milana Nakonečného (vydalo nakladataëlství Vodnář v Praze v roce 2006)

 

Vít Šlechta

Vít Šlechta

Vít Šlechta

Komentáře k současnému politickému a společenskému dění v ČR.

MUDr. Vít Šlechta, nar. V r. 1963 v Pardubicích. Praktický a protialkoholní lékař, promoval v r. 1988 na LF UP v Olomouci. Dlouholetý komunální politik a aktivista v občanských sdruženích, člen ODS. Usiluje o rehabilitaci politické angažovanosti jako občanské ctnosti. V podzimních volbách 2012 kandidoval do krajského zastupitelstva Libereckého kraje a v podzimních volbách 2013 kandidoval za ODS do parlamentu ČR

REPUTACE AUTORA:
10,52

Seznam rubrik

Tipy autora