ANO = ANO

pondělí 6. leden 2014 10:02

Ivo Tichý

Nomen omen. Když američtí poradci vytvářeli  Babišovi marketing jeho politického hnutí, netušili, že hnutí ANO již v českých dějinách existovalo. A mělo dokonce velice podobný program.

 

   V roce 1938 vzniklo hnutí ANO (Akce národní obrody), které vedl prof. Domin, a následně prof. Dr. Mentl. Hnutí zorganizovali průmyslníci, velkostatkáři a advokáti, ke kterým patřili např. JUDr. Hlávka, JUDr. Lobkowicz, JUDr. Mimra, rektor prof. JUDr. Funk a další. Po tzv. „mnichovském míru“ vydalo   prohlášení, ve kterém hnutí  ANO vyjádřilo svůj program:  Boj proti ideám  internacionalismu, nezdravému humanitářství, boj proti dosavadnímu systému politických stran, proti politickému kšeftaření vůbec. V závěru prohlášení Akce národní obrody bylo uvedeno  doslova: „Nový stát musí býti dále veden pružně, hospodářsky a poctivě, tj. musí být odstraněna každý korupce, mnohoobročnictví, odměny a platy musejí býti vyměřovány jen podle schopností a zásluh, musí být odstraněna anonymita a neodpovědnost administrativy. Je třeba, aby každý z nás přiložil ruku k tomuto dílu obrody a očisty. Přes sjednocenou vůlí českého národa skloní se vlády i politické strany“.

 

   Co k tomu dodat? Již jenom hesla: „ ANO, bude líp“ a „Nejsme politici, makáme“ a máme celý program Babišova novodobého hnutí ANO. S tím rozdílem, že před 76 lety byla v Evropě zcela odlišná mezinárodní situace a hnutí ANO bylo typicky fašistickým produktem. Základní prvky tehdejšího i dnešního hnutí ANO však zůstávají: Populistický korporativismus, vedený rétorikou proti zavedeným politickým stranám. Stejně jako tehdejší hnutí ANO bojovalo proti Masarykově a Benešové nedokonalé parlamentní demokracii, postavilo moderní hnutí ANO svoji rétoriku na kritice Nečase a jeho předchůdců. Kéž by si co nejvíce občanů tyto souvislosti uvědomilo a vystavilo hnutí ANO účet, který si zaslouží: návrat z politiky do zemědělského a mediálního velkopodnikání.

 

Zdroje: Milan Nakonečný: „Český fašismus“  – vydalo nakladatelství Vodnář v Praze v roce 2006.  (O hnutí ANO se zde píše na stranách 157 – 164).

Vít Šlechta

Vít Šlechta

Vít Šlechta

Komentáře k současnému politickému a společenskému dění v ČR.

MUDr. Vít Šlechta, nar. V r. 1963 v Pardubicích. Praktický a protialkoholní lékař, promoval v r. 1988 na LF UP v Olomouci. Dlouholetý komunální politik a aktivista v občanských sdruženích, člen ODS. Usiluje o rehabilitaci politické angažovanosti jako občanské ctnosti. V podzimních volbách 2012 kandidoval do krajského zastupitelstva Libereckého kraje a v podzimních volbách 2013 kandidoval za ODS do parlamentu ČR

REPUTACE AUTORA:
10,52

Seznam rubrik

Tipy autora