Syndrom Oblomova (06) ( Nevědomí státních zástupců)

pátek 21. červen 2013 09:54

Ivo Tichý

Státní zástupci České republiky „položili“ vládu České republiky. Tento nevolený orgán má větší moc, než miliony voličů a všechny sdělovací prostředky dohromady.

V minulosti si státní zástupci oprávněně stěžovali, že jejich nezávislost je ohrožována politickými tlaky. „Nepohodlní a neposlušní“ státní zástupci byli přeřazování, řešeni kázeňsky. Poctiví policisté končili ve vazbě nebo v civilu. Tomu učinil přítrž Petr Nečas, první předseda vlády, který boj za očistu země a boj s kmotry vzal vážně. Policisté se konečně nemuseli bát vyšetřovat, zatýkat, vyslýchat.

Druhé dějství známe. Čekali jsme konečně odhalení kmotrů, předražených státních zakázek, Pandurů, Grippenů, Mostecké uhelné apod. A místo toho přišlo co? Zatýkání na úřadu vlády, zatýkání poslanců, jejich odvádění v poutech.

Jak je možné, že hora porodila myš? Zdají se státním zástupcům dva generálové ve vazbě společně se sekretářkou premiéra Nagyovou tučným soustem? Zvláště v kauze, která je o to víc trapnější, o to víc banálnější, čím méně je nebezpečná. Ohrozili svým hloupým chováním někoho? Stěžovala si paní Nečasová jako poškozená?

Státní zástupci museli vědět, že pokud povedou zatýkání na úřadu vlády a ministerstvu obrany, vzbudí to mediální pozornost. Byli jejich protivníci natolik nebezpeční, že se zatýkání neobešlo bez ozbrojenců v kuklách? Museli vést premiérovu sekretářku v poutech?

Nebylo by pro tuto zemi lepší, kdyby si státní zástupce zavolal dotyčné do kanceláře a řekl jim: „Kluci, holky, neblbněte, copak vám dočista změkl mozek?“

Ale státní zástupci nevědí. Nechápou, že po takovém zásahu musí premiér padnout. Jejich premiér, ten, který jim uvolnil ruce. Oni nevědí, jsou jako Oblomov, nerozumějí těm souvislostem, protože je zajímá jenom jejich úzká pravda. Tuto pravdu se dozvěděli jen tak mimochodem, když vyšetřovali skutečné kmotry. Kmotry nakonec neobžalovali, ale kopec ostudy udělali vládě, nenáviděným politikům, celé této zemi.

Zatčení tří bývalých poslanců do absurdnosti celé situace plně zapadá. Ještě nikdo u nás nebyl obviněn za to, že přijal „politickou  trafiku“.  Obvinění v takovém případě nemá precedent. Sám jsem se kdysi u soudu snažil dokázat, že starosta jako účastník stavebního řízení je podjatý, když povoluje stavbu v chráněném území člověku, který mu dělá jako protislužbu  stavební dozor na jeho stavbě. Tuto „vzájemnou pomoc“ jsem považoval za druh neoprávněné výhody, druh korupce. Soud však moji argumentaci rozmetal a zcela ji zamítl.

Cožpak JUDr. Ivo Ištvan nemá dostatek  zkušeností od soudů, jež jeho konstrukci údajného korupčního jednání od poslanců, kteří přijali místa v dozorčích radách, smetou ze stolu?  Bude se pak těm třem poslancům, umístěným protiprávně do vazebních cel, omlouvat, bude jim platit doživotně náhrady za jejich zmařené kariéry?

Ano, státní zastupitelství se v dnešní době chová jako Oblomov: Neví, nerozumí, nechápe. Ale navzdory tomu koná. Koná špatně, k neprospěchu této země.

Vít Šlechta

Vít Šlechta

Vít Šlechta

Komentáře k současnému politickému a společenskému dění v ČR.

MUDr. Vít Šlechta, nar. V r. 1963 v Pardubicích. Praktický a protialkoholní lékař, promoval v r. 1988 na LF UP v Olomouci. Dlouholetý komunální politik a aktivista v občanských sdruženích, člen ODS. Usiluje o rehabilitaci politické angažovanosti jako občanské ctnosti. V podzimních volbách 2012 kandidoval do krajského zastupitelstva Libereckého kraje a v podzimních volbách 2013 kandidoval za ODS do parlamentu ČR

REPUTACE AUTORA:
10,52

Seznam rubrik

Tipy autora