Syndrom Oblomova (04) ( „Iluze přímé demokracie“)

neděle 5. květen 2013 18:52

Ivo Tichý

Co mají společného Holešovská výzva, senátor Tomio Okamura  a Petr Cibulka, předseda strany “Volte pravý blok …”? Všichni jsou hlasatelé tzv. přímé demokracie. V čem je tato myšlenka svůdná a v čem naráží na náš známý “syndrom Oblomova”?

Nováčkům, kteří vstupují do politiky, se stává, že se zamilují do idejí, které jsou stejně líbivé, jako neuskutečnitelné. Stačí poukázat na nějakou obecně sdílenou nespokojenost a navrhnout jednoduché řešení:  “Nelíbí se vám vláda? Nelíbí se Vám zvolení poslanci?” “Zkusme je volit jinak a každého, kdo se nám nebude líbit, odvoláme”. Je zajímavé, z jak rozdílných zdrojů vycházejí tyto stejné návrhy. V čem jsou špatné a proč v našem prostředí k větší demokracii nepovedou?

Na jedné straně stojí občan, který je nucen k čím dál většímu množství voleb: obecních, krajských, parlamentních, senátních, evropských,  prezidentských. S množstvím různých voleb roste otrávenost obyvatel, které svoji nelibost dává najevo  osobní neúčastí. Dosáhnout ve druhém kole senátních voleb třetinové účasti voličů je opravdu úspěch. Na druhé straně stojí politik, který se v nové funkci má šanci jen krátce “zorientovat”, něco málo ze svého program naplnit a již jej čekají další volby. Odvolávat (obecního, krajského, parlamentního) politika, který má jen 4 roky na výkon svého mandátu, je neúčelné. Pokud je neúspěšný, nebude zvolen v příštích volbách. Další otázkou je, jak  určit neúspěšnost práce senátora či europoslance, jehož mandát  je delší? Vždycky se přece bude určité skupině voličů líbit a určité nelíbit? Zpochybňování mandátu mezi volbami vnáší do volebního systému zmatek.

Další iluzí je referendum jako nástroj přímé demokracie. Jeho propagátoři se ohánějí švýcarským modelem, který je však u nás nerealizovatelný. Proč? Ve Švýcarsku neznají “syndrom Oblomova”. V našich politických poměrech však musíme počítat s tím, že většina obyvatel sice potřebu politických změn odsouhlasí, ale následně svých demokratických práv nevyužije a tím demokracii prakticky zablokuje.  Jsou Vám známy výsledky většiny obecních referend? Čím jsou typické? Přišlo na nich tak málo lidí, že referenda jsou neplatná.

Byli jste někdy na obecní schůzi? Kolik tam bylo občanů? Jeden, dva nebo tři? Zastupitelstva, byť jsou veřejná, většinou hraji “přesilovku”, občané mají jiné starosti, než se zabývat ještě chodem běžné obecní agendy. Navíc řadě schvalovaných úkonů občan nemá šanci porozumět. Ano, často ani sami zastupitelé nerozumějí problému, o kterém hlasují a spolehnou se na argumenty předkladatele.         

Třetí iluzí je tzv. přímá volba starostů, hejtmanů a pod. Toto může navrhovat člověk, který nikdy v politice nefungoval. Dokážete si představit, že populární starosta nemá na své straně většinu rady nebo zastupitelstva? V takovém složení je vládnutí prostě nemožné.

V tzv. modelu přímé demokracie je syndrom Oblomova limitující. Většina občanů je sice schopna vyjádřit svoji nespokojenost, ale zároveň rezignuje na schopnost problému porozumět, účelně jej řešit a nést za toto řešení odpovědnost.

Nezbývá nám tedy než oprášit osvědčené hodnoty zastupitelské demokracie a věřit, že lidé, které volíme, budou lépe či hůře naše zájmy zastupovat. K jejich korektivu nechť poslouží strany, jejichž program zastupují. A autoři Holešovské výzvy, Tomio Okamura i Petr Cibulka ať nadále sní svůj neškodný sen o přímé demokracii, který díky “syndromu Oblomova” nebudou moci stejně nikdy uskutečnit.

Vít Šlechta

Vít Šlechta

Vít Šlechta

Komentáře k současnému politickému a společenskému dění v ČR.

MUDr. Vít Šlechta, nar. V r. 1963 v Pardubicích. Praktický a protialkoholní lékař, promoval v r. 1988 na LF UP v Olomouci. Dlouholetý komunální politik a aktivista v občanských sdruženích, člen ODS. Usiluje o rehabilitaci politické angažovanosti jako občanské ctnosti. V podzimních volbách 2012 kandidoval do krajského zastupitelstva Libereckého kraje a v podzimních volbách 2013 kandidoval za ODS do parlamentu ČR

REPUTACE AUTORA:
10,52

Seznam rubrik

Tipy autora