Syndrom Oblomova (02) ( „Zákon nedostatečného vysvětlení“)

čtvrtek 11. duben 2013 20:44

Ivo Tichý

Při zavádění jakékoliv reformy se najde mezi voliči vysoké procento lidí, kteří budou politikům vytýkat, že reformy nedostatečně vysvětlují. Na kampani samotné přitom neshledáme žádnou chybu. V čem tkví tedy problém? V „syndromu Oblomova“.

V rámci veřejných diskuzí se odpůrci, kterým dojdou argumenty, uchylují k poslednímu tvrzení „Ale ty reformy nejsou dostatečně vysvětlovány“. Před tímto argumentem kapituluje každý, byť opak je často pravdou. Typickým příkladem byla kampaň Ministerstva zdravotnictví ČR před zavedením zdravotnických poplatků od ledna 2008. Tenkrát po celý rok dva Tomášové – Julínek i Cikrt - přímo „bombardovali“ veřejnost jednoduchým tvrzením, že budou zavedeny třicetikorunové regulační poplatky. Odůvodňovali, že se tím ušetří ve zdravotnictví mnoho miliard korun, že se zamezí zbytečným návštěvám u lékaře, přičemž dostupnost lékařské péče nebude omezena, neboť nemajetní budou od poplatku osvobozeni. Tato tři tvrzení z uvedené věty si mohl každý přečíst v novinách, mohl je slyšet v televizi i v rádiu ve stovkách diskusí a nebylo na nich nic nepochopitelného. Přesto většina Julínkových oponentů a část jeho spolustraníků je dodnes přesvědčena, že tato drobná reforma byla nedostatečně vysvětlena. Faktem je, že nástup úhrady zdravotnických poplatků proběhl bez problémů, že nikdo kvůli tomu neztratil přístup ke kvalitní zdravotnické péči a že se díky tomu ušetřilo mnoho miliard na potřebné onkologické pacienty. Po nástupu této reformy díky brutální kampani Jiřího Paroubka sice ODS těžce prohrála krajské volby, ale pokusy ČSSD zdravotnické poplatky zvrátit se ukázaly jako příliš drahé, neobratné a nakonec i nesmyslné. Dnes regulační poplatky považuje každý za běžnou součást přístupu ke zdravotní péči.

Otázka zní? Byly nebo nebyly regulační poplatky dostatečně vysvětleny?

Odpověď: Regulační zdravotnické poplatky ministr zdravotnictví Tomáš Julínek se svým tiskovým mluvčím Tomášem Cikrtem vysvětlili pacientům srozumitelně a s dostatečným časovým předstihem. Dokázalali vzbudit o tématiku dostatečný zájem a rozpoutali nebývale širokou mediální diskusi. Občan, který po takové „mediální masáži“ je ochoten tvrdit, že mu téma zdravotnických poplatků nebylo dostatečně vysvětleno, většinou netrpí intelektovou nedostatečností, ale prostě nepřijímá jednoduché a srozumitelné argumenty. On s nimi prostě nesouhlasí a souhlasit nechce. Místo nesouhlasu však tvrdí: „Nebylo mi to dostatečně vysvětleno, nebyl jsem dostatečně informován“. Jako dovětek na oddálení reformy následně dodá: „Mělo by se o tom ještě diskutovat“, v naději, že téma v nekonečné diskusi zanikne, umře, bude vyzmizíkováno....

Tak to je typický příklad „syndromu Oblomova“.

 

 

Vít Šlechta

Vít Šlechta

Vít Šlechta

Komentáře k současnému politickému a společenskému dění v ČR.

MUDr. Vít Šlechta, nar. V r. 1963 v Pardubicích. Praktický a protialkoholní lékař, promoval v r. 1988 na LF UP v Olomouci. Dlouholetý komunální politik a aktivista v občanských sdruženích, člen ODS. Usiluje o rehabilitaci politické angažovanosti jako občanské ctnosti. V podzimních volbách 2012 kandidoval do krajského zastupitelstva Libereckého kraje a v podzimních volbách 2013 kandidoval za ODS do parlamentu ČR

REPUTACE AUTORA:
10,52

Seznam rubrik

Tipy autora