Prezidentova řeč

pondělí 21. leden 2013 19:44

Ivo Tichý

Způsob, jakým Miloš Zeman ponížil Karla Schwarzenberga v předvolební debatě,  již sám o sobě  Zemana diskvalifikuje z výkonu vznešené prezidentské funkce.

            Pokud se měl zdát vtipným  bonmot Miloše Zemana, že údajně Schwarzenbergovi jeho němečtí přátelé nerozumějí, co říká německy, stejně jako my česky, jedná se v daném kontextu o malicherné, nedůstojné ponížení soupeře v té nejméně podstatné oblasti.

            Historie zná nemálo případů, kdy vůdcem národa byli osobnosti s těžkou poruchou řeči. Jedním z takových byl sám Mojžíš, který kvůli tomuto handicapu zpočátku odmítal vůbec chodit k faraonovi. S Mojžíšem měl Schwarzenberg společný také čtyřicetiletý nucený exil, který i Mojžíšovi jeho souvěrci vytýkali.

            Koktavý anglický král Jiří VI. trpěl těžkou vadou řeči a navzdory tomu dokázal vlít naději bojujícímu národu, jak je to krásně podáno ve filmu „Králova řeč“ režiséra  Toma Hoopera.  

            K dalším významným osobnostem, o nichž se nám dochovalo, že trpěli vadou řeči, patřil Ludvík II. Koktavý, druhý král Západofranské říše. Habsburkové mají ve svém rodokmenu Rudolfa IV. Koktavého, který se oženil s Kateřinou Lucemburskou, dcerou našeho Karla IV.

            Řecký  Démosthénes se stal nejslavnějším řečníkem, navzdory tomu, že trpěl vadou řeči. Pokud dnes ve 21. století má někdo potřebu zdůrazňovat něčí vadu řeči, neměl by zapomenout na zástupy významných politiků, kteří trpěli skutečnou vadou řeči a navzdory tomu před historií obstáli vítězně.

            Co se týče vyjadřování Kala Schwarzenberga, vždy jsem mu rozuměl, obdivoval jsem jeho originální humor i státnický nadhled. Takových lidí je mezi našimi politiky málo a z toho důvodu bude mít v páteční  prezidentské volbě můj nezpochybnitelný hlas.Vít Šlechta

Vít Šlechta

Vít Šlechta

Komentáře k současnému politickému a společenskému dění v ČR.

MUDr. Vít Šlechta, nar. V r. 1963 v Pardubicích. Praktický a protialkoholní lékař, promoval v r. 1988 na LF UP v Olomouci. Dlouholetý komunální politik a aktivista v občanských sdruženích, člen ODS. Usiluje o rehabilitaci politické angažovanosti jako občanské ctnosti. V podzimních volbách 2012 kandidoval do krajského zastupitelstva Libereckého kraje a v podzimních volbách 2013 kandidoval za ODS do parlamentu ČR

REPUTACE AUTORA:
10,52

Seznam rubrik

Tipy autora