Sobotkovy šance

středa 9. leden 2013 18:50

Ivo Tichý

Preference Přemysla Sobotky coby prezidentského kandidáta se sice pohybují mezi druhou třetinou adeptů, ale oproti favoritům přímé volby má řadu nesporných předností.

Přemysl Sobotka má dlouholeté zkušenosti z vedení Senátu PČR. Tato druhá nejvýšší ústavní funkce jej kvalifikuje vést poliltická jednání na vnitrostátní politické scéně i na scéně mezinárodní.

 

Přemysl Sobotka se za celou dobu své dvacetileté politické kariéry nezapletl do žádného politického ani korupčního skandálu. Vždy vystupoval střízlivě a věcně, vyhýbal se mediální hysterii.

 

Přemysl Sobotka jako jednen z mála mimopražských kandidátů se dokázal prosadit do vysokých politických funkcí, aniž by za ním stála vlivná pražská lobby.

 

Přemysl Sobotka je jako jediný z kandidátů lékařem. Tato profese jej předurčuje k citlivějšímu individuálnímu vnímání občana jako člověka.

 

Přemysl Sobotka vystupoval vždy jednoznačně antikomunisticky a odmítal podporu této nedemokratické strany.

 

Za Přemyslem Sobotkou nestojí žádní zahraniční ani místní sponzoři pochybného charakteru, jak je tomu u obou favoritů.

 

Ti z voličů, kteří doposud nejsou rozhodnuti, by měli zvážit, zda-li tento osvědčený a skromný politik si zaslouží jejich podporu. Můj hlas už má jistý.

 

Vít Šlechta

Vít Šlechta

Vít Šlechta

Komentáře k současnému politickému a společenskému dění v ČR.

MUDr. Vít Šlechta, nar. V r. 1963 v Pardubicích. Praktický a protialkoholní lékař, promoval v r. 1988 na LF UP v Olomouci. Dlouholetý komunální politik a aktivista v občanských sdruženích, člen ODS. Usiluje o rehabilitaci politické angažovanosti jako občanské ctnosti. V podzimních volbách 2012 kandidoval do krajského zastupitelstva Libereckého kraje a v podzimních volbách 2013 kandidoval za ODS do parlamentu ČR

REPUTACE AUTORA:
10,52

Seznam rubrik

Tipy autora