Sudetští Palestinci

neděle 16. prosinec 2012 10:51

Ivo Tichý

Víte, co mají společného Franc Kafka a Amín al - Husajní? Více, než si myslíte.

Pražský spisovatel Franz Kafka žil v letech 1883 - 1924 , Amín
al - Husajní v letech 1895 - 1974. Spolu se nikdy nesetkali. Přesto Husajní
zasáhl do osudu Kafkovy rodiny. Jak známo, Kafka měl tři sestry, které
zemřely v koncentračních táborech. Nejmladší sestra Ottla dostala naději na
vysvobození. Měla být vyměněna spolu s 1196 židovskými dětmi a 52 dospělými
za zajaté německé vojáky. Proti této výměně však protestoval osobně u
Himmlera jeruzalémský muftí Husajní a celá skupina pak místo do Svaté země
odjela do Osvětimi. (1)

 

Palestinci se za II. světové války přidali na stranu nacistů jako
nepřátelé Židů podle zásady "nepřítel mého nepřítele je mým přítelem" . Po
válce však nemuseli snášet příkoři poraženého národa. Když z rozhodnutí OSN
měly vzniknout na území britského mandátu dva státy - palestinský a
židovský, nepřijali to. Vyhlásili Izraeli válku, kterou prohráli. Ani pak se
však nechovali jako poražený národ. Bojovali na straně nepřátel Izraele
podruhé v roce 1967, potřetí v roce 1973. Stále však neuznali stát Izrael a
nechovali se jako poražení. Bojovali počtvrté, popáté, pošesté. OOP uznalo
právo Židů na vlastní stát teprve v roce 1998, t.j. 50 let po vzniku
Izraele. Palestinský Hamás neuznal stát Izrael doposud, jako svůj program má
jeho zničení.

 

Palestinci mají mnoho styčných historických paralel se Sudetskými
Němci, ale v aplikaci svých historických zkušeností se značně liší. Sudetští
Němci se ve svých emancipačních snahách postavili proti vlastnímu státu a
spojili se s nacionálními socialisty sousedního Německa. Jako pátá kolona
pak asistovali na okleštění Československa a okupaci jeho zbytku. Po válce
byli tvrdě potrestáni, vystěhovány byly 3 milióny českých Němců.
V poválečném Německu tito přistěhovalci obtížně hledali domov a obživu.
Přijali však svůj úděl způsobem, který byl jim samotným ku prospěchu. Dnes
většina z nich žije šťastněji a lépe, než by žili ve svých původních českých
domovech.

 

Palestinci také prohráli. Stáli opakovaně na špatné straně barikády.
Nikdy si však prohru nepřiznali. Pokaždé se chovali, jako by zvítězili a
měli právo na chování podle pravidla "vítěz bere vše". V tomto chování je
podporuje silná skupina arabských i nearabských zemí. Pod záminkou
tolerance "národně-osvobozeneckého boje" Palestinců řada států maskuje
škodolibý antisemitismus. Palestinci jsou tak z jejich strany utvrzováni v
neoprávněných a nereálných státotvotrných představách. Výsledkem je, že
Palestinci nemají vybudovány fungující politické instituce, nerozvíjejí
kritické myšlení, veškerou energii spotřebují na ublíženecké vydírání na
straně jedné a fanatickou nenávist na straně druhé. Tato kombinace z nich
činí obtížného souseda.

 

Máme štěstí, že žijeme v Evropě, kde Sudetští Němci nám dnes jsou těmi
nejlepšími sousedy. Kdyby se jejich příkladem řídili i Palestinci, mohli by
dnes mít životní úroveň jako ve Švýcarsku.


(1) Viz kniha Martina Janečka: "Islámská rozpínavost včera, dnes a zítra",
vydaná nakladatelstvím EPOCHA v roce 2011 - strana 117.

Vít Šlechta

Vít Šlechta

Vít Šlechta

Komentáře k současnému politickému a společenskému dění v ČR.

MUDr. Vít Šlechta, nar. V r. 1963 v Pardubicích. Praktický a protialkoholní lékař, promoval v r. 1988 na LF UP v Olomouci. Dlouholetý komunální politik a aktivista v občanských sdruženích, člen ODS. Usiluje o rehabilitaci politické angažovanosti jako občanské ctnosti. V podzimních volbách 2012 kandidoval do krajského zastupitelstva Libereckého kraje a v podzimních volbách 2013 kandidoval za ODS do parlamentu ČR

REPUTACE AUTORA:
10,52

Seznam rubrik

Tipy autora