Islámská misie

středa 30. březen 2011 19:41

Ivo Tichý

Dostal se mi do rukou „Stručný průvodce k porozumění Islámu“, kterou napsal I.A. Ibrahim. Jedná se o typickou misionářskou brožurku, kterou můj známý přivezl před půlrokem z Egypta. Je psaná v češtině a předmluvu k ní napsala Islámská nadace v Praze v lednu 2004.

Můj známý byl v Egyptě na dovolené u moře. Egypští vyznavači Islámu tuto brožurku věnovali česky mluvícím zájemcům a o jejím charakteru vypovídá stručný obsah:


1.) Vědecké zázraky v Koránu

2.) Výzva vytvořit jednu kapitolu podobnou koránským súrám

3.) Biblická proroctví o příchodu Muhammada, proroka Islámu

4.) Verše v Koránu předpovídající budoucí události, které se později staly

5.) Zázraky vykonané prorokem Muhammadem

6.) Prostý život Muhammada


V druhé části knihy se dozvíme o cestě k věčnému ráji, o Koránu, o proroku Muhammadovi, o lidských právech v Islámu, o tom, že Islám nepovoluje terorismus, o postavení žen v Islámu, o rodině v Islámu, dozvíme se návod, jak se stát muslimem, a na závěr se seznámíme s pěti pilíři Islámu (vyznání víry, modlitba almužna, půst, pouť).


Autorům bych nerad upřel upřímnost. O to více jim však musím vytknout naivitu, postrádající jakýkoliv náznak kritického myšlení. Při četbě pojednání o lidském embryu, podobném pijavici a následně žvýkačce, jsem v sobě obtížně zadržoval výbuchy smíchu. Nic nepomohlo, že se autoři brožurky odvolávali převážně na americké profesory. Nepochopili, že mezi statisíci amerických vědců se najde vždy nějaký podivín, který připustí originalitu jejich postřehů.


Autoři brožurky byli Amerikou úplně posedlí. Citace: „Muslimové jsou nejrychleji rostoucí náboženství v Americe“ či Islám, nejrychleji rostoucí náboženství ve Spojených státech“ , jsou korunovány závěrem: „Tento jev naznačuje, že Islám je pravdivé náboženství od Boha. Není pravděpodobné, že by tolik Američanů konvertovalo k Islámu bez rozvahy a důkladného uvážení, aniž by předem zkonstatovali, že Islám je pravda“ (strana 28) .


Nepochybuji o tom, že islámská zbožnost může vést k dobrotivosti a nevylučuje hluboké pochopení života. Na druhé straně citáty, jako: „Kdo touží po jiném náboženství než po Islámu, nebude to od něho přijato a v životě budoucím bude mezi těmi, kdož ztrátu trpí“, kvalitu poselství značně diskvalilfikují. Možná, kdyby autoři znali Strážnou věž, nedopustili by se podobných blamáží.


Nebojím se Islámu. Potkal jsem věřící muslimy, kteří mi byli skutečně sympatičtí. Obdivoval jsem Lukáše Lhoťana, který měl odvahu veřejně se zastat Geerta Wilderse. On, jako český muslim, projevil schopnost kritického myšlení a zastal se evropské liberální hodnoty – svobody.


To, čeho se bojím, je společnost, ve které vládne nekritický rozum. A obávám se, že autoři podobných brožurek hodnotu kritického rozumu prostě nechápou a tím jsou politicky nebezpeční sobě i svému okolí. Pokud totiž česká kotlina ztratí Masarykův nadhled k řešení společenských problémů a lidé s nekritickým myšlením u nás převládnou, čeká nás opět středověk.


A demokracie, žel, tento proces ještě urychlí.

Vít Šlechta

Vít Šlechta

Vít Šlechta

Komentáře k současnému politickému a společenskému dění v ČR.

MUDr. Vít Šlechta, nar. V r. 1963 v Pardubicích. Praktický a protialkoholní lékař, promoval v r. 1988 na LF UP v Olomouci. Dlouholetý komunální politik a aktivista v občanských sdruženích, člen ODS. Usiluje o rehabilitaci politické angažovanosti jako občanské ctnosti. V podzimních volbách 2012 kandidoval do krajského zastupitelstva Libereckého kraje a v podzimních volbách 2013 kandidoval za ODS do parlamentu ČR

REPUTACE AUTORA:
10,52

Seznam rubrik

Tipy autora