Nekritizujte kulichy

pátek 4. únor 2011 10:08

Pamatujete si, jak profesor Pafko v televizní debatě prohlásil, že stejně jako operoval prezidenta Havla, operuje i posledního bezdomovce? Pamatujete si, jak se tenkrát šlechetný a lidový Havel urazil a od té doby profesora Pafka ignoruje? Ano, prezident Havel je kulichem, stejně jako řada VIP osobností našeho politického života.

V tomto se nelišíme od žádné jiné země a pouze krátkozraký pokrytec to může ignorovat. Pokud se dnes strhla mediální bouře proti Miloslavu Ludvíkovi, šéfovi pražského Motola, musím se jej zastat. On se pouze o svěřenou nemocnici stará tak, „jako by dělal na svém“. Ano, povinností ředitele největší nemocnice v zemi vždy bylo a bude, aby tato nemocnice byla nejlepší po všech stránkách. Při tom se neobejde bez podpory VIP osobností. Vůči těmto osobnostem pak musí projevit přístup, který odpovídá jejich zodpovědnosti a vytíženosti. To není protekce, ale pochopení situace. Přezident Havel také nečekal v čekárně, až na něj přijde řada. Napadlo by někoho z občanů, že by to mělo být jinak? I na malé obci lidé nenechají starostu čekat v čekárně a sami mu dají přednost.

 

To, co považuji za podstatné je, aby kromě oněch několika málo VIP osobností, se v Motole mohl léčit každý pacient, který to potřebuje. A v tomto jako dlouholetý praktický lékař musím potvrdit, že kdykoliv jsem potřeboval, aby mi komplikovaného pacienta v Motole nebo jinde v Praze ošetřili, neměl jsem s tím problém. A o to jde, nikoliv o pohoršení nad „kulichy“, kteří vždycky byli a budou, ale uznání, že Motol není uzavřený nikomu, kdo to potřebuje. V tom se musím ředitele Ludvíka zastat, i když je členem ČSSD, jejíž ideová východiska nesdílím.

Vít Šlechta

Vít Šlechta

Vít Šlechta

Komentáře k současnému politickému a společenskému dění v ČR.

MUDr. Vít Šlechta, nar. V r. 1963 v Pardubicích. Praktický a protialkoholní lékař, promoval v r. 1988 na LF UP v Olomouci. Dlouholetý komunální politik a aktivista v občanských sdruženích, člen ODS. Usiluje o rehabilitaci politické angažovanosti jako občanské ctnosti. V podzimních volbách 2012 kandidoval do krajského zastupitelstva Libereckého kraje a v podzimních volbách 2013 kandidoval za ODS do parlamentu ČR

REPUTACE AUTORA:
10,52

Seznam rubrik

Tipy autora