Proč je korupce?

neděle 24. leden 2010 13:58

Ivo Tichý

Korupční prostředí narušuje základní podmínku liberální společnosti, kterou je svobodná soutěž. Proč se s korupcí tak těžce bojuje a proč jsou různá protikorupční opatření neúčinná?

Klíč k řešení korupce prohráli Češi v 19. století, když si místo Bolzanova mravního pojetí národa vybrali Jungmannův koncept národního a sociálního státu. Komunistické čtyřicetiletí nebylo hříčkou dějin, ale logickým vyvrcholením národního obrození.                                                    Lidé se nechali masově zkorumpovat vidinou lepších zítřků na úkor úspěšných a bohatých. V komunismu nerozhodovala svobodná soutěž, ale kontakty úzké skupiny lidí, kteří si usurpovali manažérské posty. Většině obyvatelstva to ale vyhovovalo. To je také jedna z příčin, proč jsme se dvacet let po pádu komunizmu nedokázali vyrovnat ani s fenoménem komunizmu, ani s problematikou korupce. Pokud je veřejností korupce nepříznivě vnímána, tak především proto, že se jednotlivci nemohou podílet na jejím přerozdělování. Důkazem toho budiž fakt, že titíž občané se nechali zcela bezelstně zkorumpovat, pokud šlo o krajem nezákonně placené třicetikorunové regulační poplatky. Nelze se pak divit, že v takovém prostředí selhává policejní a soudní řešení ostatní korupce.

Lidé z praxe mě obeznámili s tím, že u velkých zakázek je na úplatky určeno 30% ceny díla. Paradoxní dnes je, že pokud mnozí podnikatelé chtějí pracovat, musejí nejdříve zaplatit. Státní a krajské zakázky jsou uměle navyšovány, aby se dostalo na „prostředníky". Výběrová řízení jsou buď šitá na míru konkrétní firmě nebo je o výběru firmy rozhodnuto v „poučené" výběrové komisi.

Jak je možné, že navzdory 30% korupční dani se naše země rozvíjí a vzkvétá? Inu, jsme země bohatá, takže i po korupčních ztrátách se dostane na všechny ostatní. Ti pak nemají takovou potřebu si stěžovat. Češi prostě neměli nikdy liberalismus v krvi a veškeré řeči o boji proti korupci se tak stávají pouze nutnou úlitbou k zaplnění prázdného novinového papíru.

I když boj proti korupci mají v programu všechny strany, žádná z nich nedokáže najít řešení lepší. Ať pravicové nebo levicové, velké nebo malé, nemají šanci najít řešení v prostředí, které je nějakým způsobem nastaveno. Přesto je jeden ukazatel, který je pro snížení korupce významný: „Množství přerozdělovaných peněz". Čím více peněz z vybraných daní se přerozděluje, tím větší nabídka na korupční zakázky se nabízí. Proto jsou šance snížit korupci upřímnější a reálnější u pravicových stran, než u jejich levicových oponentů.

Je naivní apelovat na morálku ve společnosti, která je většinově sekulární a tuto hodnotu chápe především pragmaticky. Můžeme si však spočítat, že levicové návrhy ČSSD a KSČM korumpují masy, přičemž korupční chování levicových politiků je paradoxně veřejností vnímáno shovívavěji než u politiků pravicových. Pravicové návrhy ODS a TOP 09 jsou pro společnost nepopulární a vzhledem k tomu, že pravicové uvažování velí šetřit, neplýtvat a účelně hospodařit, jsou výstřelky pravicových politiků vnímány veřejností daleko přísněji.

Volič má v současné době na výběr ze dvou možností - ani jedna z nich korupci nevyřeší, ale pravicový koncept je rozhodně zdravější v tom, že omezením přerozdělovaných prostředků sníží její absolutní objem. Je to málo, ale účinější recept v nejbližším období určitě nikdo neobjeví.

Vít Šlechta

Vít Šlechta

Vít Šlechta

Komentáře k současnému politickému a společenskému dění v ČR.

MUDr. Vít Šlechta, nar. V r. 1963 v Pardubicích. Praktický a protialkoholní lékař, promoval v r. 1988 na LF UP v Olomouci. Dlouholetý komunální politik a aktivista v občanských sdruženích, člen ODS. Usiluje o rehabilitaci politické angažovanosti jako občanské ctnosti. V podzimních volbách 2012 kandidoval do krajského zastupitelstva Libereckého kraje a v podzimních volbách 2013 kandidoval za ODS do parlamentu ČR

REPUTACE AUTORA:
10,52

Seznam rubrik

Tipy autora