Ženy v politice

středa 9. září 2009 23:07

Milada Horáková
Zdroj: Wikipedie

Šel jsem nedávno s dětmi po Staroměstském náměstí v Praze a ve snaze je historicky vzdělat jsem jim četl jména sedmadvaceti popravených českých pánů. „Tati, a proč tam není žádná žena?“ zeptali se mě bezelstně.

Na chvíli jsem se zamyslel a pak jsem odpověděl: „Protože tenkrát ještě neexistovala emancipace. Tu zavedli až komunisti, ti popravili Miladu Horákovou."

Sám jsem se zděsil z náhle vyřčených souvislostí. Uvědomil jsem si, že politické funkce dříve vykonávali lidé s nasazením hrdel a statků. Bylo to možná džentlmenství, které takovému riziku nevystavovalo ženy. Zločin, který hlasatelé rovnoprávnosti spáchali na Miladě Horákové, je pro komunisty příznačný.

Dnes naštěstí již takové riziko politikům u nás nehrozí. Přetrvává však stereotyp, kdy v komunálních i parlamentních funkcích převládají muži. Společně s ostatními jsem se nevyhnul otázce, zda-li to je dobře nebo špatně, zda-li by se s tím nemělo něco dělat.

Ve snaze dosáhnout spravedlnosti a rovnováhy jsem v posledních deseti letech opakovaně oslovoval potenciální zájemkyně v upřímném úmyslu podpořit jejich politickou kariéru. Neúspěšně. Pokud mě dotyčná neposlala přímo „někam", tak jsem musel přísahat, že bude umístěna na nevolitelném místě kandidátky. Když jsem se žen ptal, proč se nechtějí politicky profilovat, většinou mi odpovídaly, že nechtějí měnit svůj životní styl, že politická angažovanost je pro ně ztrátou času, že je to nebaví, že mají dost lepších zájmů.

Když jsem stejnou otázku probíral s europoslancem Edvardem Kožušníkem, ptal jsem se, jak je možné, že v některých severských státech dosáhlo procento zvolených europoslankyň více než 60%, zatímco u nás to je slabých 20%. Odpověděl mi překvapivě. On sám pracoval ve španělské letecké společnosti s příslušníky dvaceti šesti národností. Zjistil, že právě severské ženy se projevují výrazně dominantně, muži jsou spíše pasivnější, což bude patrně jejich kulturním rysem. Z toho odvozuje i důsledek většího zastoupení jejich žen v politice.

Spadl mi kámen ze srdce. Měl jsem v minulosti tendence považovat za svůj politický hendikep , když nejsem ženou, nebo se omluvat za to, že nějaké ženě zabírám na kandidátce místo. Dnes jsem však přesvědčen, že naše společnost dává stejné možnosti pro politické angažmá skutečně všem bez rozdílu pohlaví. Jediné, co musí každý chtít, je umět se s politickou výzvou „porvat". Není to jednoduché. Na druhé straně považuji za správné, abychom nikoho nenutili dělat činnost, kterou nechce. Představte si třeba ženu, která by musela vést politický dialog s takovým Paroubkem. To je opravdu práce spíše pro "džentlmena" ...

Vít Šlechta

Vít Šlechta

Vít Šlechta

Komentáře k současnému politickému a společenskému dění v ČR.

MUDr. Vít Šlechta, nar. V r. 1963 v Pardubicích. Praktický a protialkoholní lékař, promoval v r. 1988 na LF UP v Olomouci. Dlouholetý komunální politik a aktivista v občanských sdruženích, člen ODS. Usiluje o rehabilitaci politické angažovanosti jako občanské ctnosti. V podzimních volbách 2012 kandidoval do krajského zastupitelstva Libereckého kraje a v podzimních volbách 2013 kandidoval za ODS do parlamentu ČR

REPUTACE AUTORA:
10,52

Seznam rubrik

Tipy autora